Hoppa över innehåll

Rabatter – Rosor

Ett soligt läge med god luftcirkulation, men skydd mot hårda vindar, är den bästa växtplatsen för rosor. De flesta rosor trivs bäst i en djup, näringsrik och lerhaltig jord. Jorden ska vara vattenhållande och samtidigt kunna dränera bort överskottsvatten. Om rosor ska planteras där det tidigare stått växter ur rossläktet ska jorden alltid bytas ut eftersom det annars finns risk för jordtrötthet.

Val av jord

För nyplantering av rosor passar Hasselfors Gardens Trädgårdsjord E. Alla våra jordar som innehåller kompost och är naturgödslade är rika på kalium som är viktigt för en bra blomning.

Växtbäddens uppbyggnad

Börja med att luckra botten på växtbädden med grävskopans tänder eller genom att dra upp fåror i bottenlagret med en grep. Planteringsgropen ska vara väl tilltagen, ungefär 50 cm djup och lika bred. Fyll gropen med Trädgårdsjord E.

Plantering

Tid för plantering
Rosor levereras som barrotsplantor eller krukodlade plantor. Barrotsplantorna kan planteras på våren eller hösten i södra och mellersta Sverige. En fördel med höstplantering är att
även den tidigare delen av våren kan utnyttjas till rotbildning. I Norrland är vårplantering att föredra eftersom det annars finns risk att plantorna fryser bort under vintern.

Krukodlade rosor kan planteras under hela odlingssäsongen men undvik den varmaste delen av sommaren.

Såhär planterar du
Det är bra att låta barrotade rosor stå i vatten eller lervälling några timmar innan plantering, det gör att rötterna får bättre kontakt med jorden. Barrotade rosor är dessutom känsliga
och måste skyddas från uttorkning om de inte ska planteras i samband med leverans. Det kan göras genom att täcka rötterna med jord. Rosor kan antingen vara rotäkta eller förädlade (okulerad). En rotäkta ros växer på sin egen rot och ska planteras på samma djup som den växte tidigare. Förädlade rosor är ympade på en annan ros rotsystem. Förädlingsstället syns som en knöl mellan rotsystemet och grenverket. Vid plantering ska knölen komma 10 cm under markytan. Detta gör man för att skydda förädlingsstället från frostskador.

Vattna ordentligt efter plantering så att jorden sluter tätt kring rötterna och eventuella luftfickor fylls ut.

Gödsling

Grundgödsling
Trädgårdsjord Bio är grundgödslad men behöver en gödselgiva några veckor efter plantering. Gödsla gärna i samband med bevattning eller regn.

Underhållsgödsling
Gödsling ska ske på vår eller försommar, då näringsämnena bäst tas tillvara. Lägg ut ett 5-10 cm tjockt lager R-dress ovanpå befintlig jord. Rosor som blommar flera gånger kräver mer gödsel än engångsblommande och kan behöva ytterligare en gödselgiva under växtsäsongen.

Beskärning
För att få en välförgrenad planta ska rabattrosor beskäras. Barrotsrosor som planteras på våren ska beskäras i samband med plantering. Vid höstplantering väntar man med att beskära till nästa vår, när risken för frostnätter är över. Krukodlade plantor ska inte beskäras vid plantering. En del rosor ska därefter beskäras varje vår, för andra räcker det med att gallra då och då.

Inför vintern
Många rossorter är känsliga för vinterkylan och kan behöva ett vinterskydd. Kupa upp täckbark minst 10 cm runt stammen strax efter att det har frusit i marken. Sprid ut täckbarken på våren så att värmen kommer ner i jorden.

 

Sök