Hoppa över innehåll
Täckmaterial

R-dress / Rabattdress

R-dress ger ny växtkraft till gamla rabatter med perenner, buskar och träd. Den tillför näring och mull och ger samtidigt en lättskött och vackert mörk jordyta. Det är ett enkelt jobb att lägga ut 5-10 cm ovanpå den befintliga jorden.

Näringsrik yttäckning (mulch) som tillför mull och bibehåller fukten

Ger växterna i rabatten ny växtkraft

Jordytan blir lättskött och får en vackert mörk färg

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

18 l / 50 l

R-dress är en näringsrik rabattdress som används för att ge ny växtkraft till gamla rabatter. Den kan användas för vård av blomsterrabatter, gravplanteringar och alla andra planteringar med perenner, buskar och träd. R-dress är en relativt tung jord med porös struktur som ger en mörk, ogräsfri yta. Växterna får ett rikligt tillskott av både gödsel och mull som gynnar rotning och tillväxt. Kombinationen av gödsel ger näring till växterna under hela växtsäsongen.

R-dress är enkel att använda som mulch. Den läggs ut i ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå befintlig jord. Den kan med fördel läggas ovanpå gamla växtrester. Jordytan blir mörk, lucker och fri från ogräs, dessutom bibehålls fuktigheten bättre i växtbädden. Bäst effekt ger dressning tidigt på våren och det är praktiskt att lägga ut den innan växterna börjar komma upp.

R-dress kan användas fram till och med juli månad, sedan bör växterna ges tid att invintra.

 

 

Rabattdress är kalkad till pH 6,0 och kraftigt gödslad med en blandning av snabbverkande mineralgödsel och långtidsverkande naturgödsel. Rabattdress har ett extra tillskott av järn för krävande växter.

Rotkraft 

R-dress har även ingrediensen Rotkraft som består av koncentrerade naturliga humussyror. Det är en grupp organiska ämnen som vi tillfört mer av för att främja friska, livskraftiga rötter. Rotbildningen stimuleras och växtnäringen tas upp och utnyttjas optimalt. Till nytta både för växten, miljön och dig.

Sök