Hoppa över innehåll
Täckmaterial

R-dress / Rabattdress

R-dress ger ny växtkraft till gamla rabatter med perenner, buskar och träd. Den tillför näring och mull och ger samtidigt en lättskött och vackert mörk jordyta. Det är ett enkelt jobb att lägga ut 5-10 cm ovanpå den befintliga jorden.

Näringsrik yttäckning (mulch) som tillför mull och bibehåller fukten

Ger växterna i rabatten ny växtkraft

Jordytan blir lättskött och får en vackert mörk färg

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

50 l

R-dress är en näringsrik rabattdress som används för att ge ny växtkraft till gamla rabatter. Den kan användas för vård av blomsterrabatter, gravplanteringar och alla andra planteringar med perenner, buskar och träd. R-dress är en relativt tung jord med porös struktur som ger en mörk, ogräsfri yta. Växterna får ett rikligt tillskott av både gödsel och mull som gynnar rotning och tillväxt. Kombinationen av gödsel ger näring till växterna under hela växtsäsongen.

R-dress är enkel att använda som mulch. Den läggs ut i ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå befintlig jord. Den kan med fördel läggas ovanpå gamla växtrester. Jordytan blir mörk, lucker och fri från ogräs, dessutom bibehålls fuktigheten bättre i växtbädden. Bäst effekt ger dressning tidigt på våren och det är praktiskt att lägga ut den innan växterna börjar komma upp.

R-dress kan användas fram till och med juli månad, sedan bör växterna ges tid att invintra.

 

 

Volym: 50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 50 mS/m

Sammansättning: Ljus och mörk torv, sand/stenmjöl, bark, kalk, naturgödsel, mineralgödsel, Rotkraft

Tillsatt näring per m³:
Hönsgödsel 10 kg
NPK 11-5-18 mikro 1,6 kg
Järnsulfat 0,3 kg
Innehåller kategori 2 material. Hönsgödsel är hygieniserad enligt EU’s förordning 1069/2009.

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 580

Bor (B) 1,0
Fosfor (P) 175

Koppar (Cu) 1,6
Kalium (K) 480

Järn (Fe) 66
Magnesium (Mg) 270

Mangan (Mn) 7,5

Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 0,1
Svavel (S) 230

Zink (Zn) 5,6

Sök