Hoppa över innehåll
Gödsel

Hönsgödsel

Brun påse med en illustration av en höna som består av blommor

Hönsgödsel är en allsidig gödsel som går att använda till alla växter i trädgården. Gödseln sprids enkelt ut och blandas in i jorden men kan också lösas i vatten för gödselvattning.

Naturgödsel med god balans på näringsämnen som passar de flesta växter i trädgården

Från svenska djurbesättningar. Hygieniserad för säker användning

Pelleterad, lätt att dosera och sprida

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l / 40 l

Åtgång

En säck räcker till ca 150 m2.

Organisk näring NPK 4-1-2

100 % Naturlig

Brun påse med en illustration av en höna som består av blommor

Hönsgödsel är långtidsverkande och en allsidig gödsel för hela trädgården. Gödseln innehåller alla för växter och markliv nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Gödseln sprids ut på jorden, blandas ner i jordblandningar eller löses i vatten för gödselvattning.

Hönsgödseln är pelleterad. Det gör att gödseln är lätt att hantera och sprida samt att den löser sig snabbt. Hönsgödseln bör myllas ner i jorden eller spridas före regn eller bevattning för att förhindra kväveförlust. Hönsgödseln är säker att använda, den är upphettad så att den inte sprider någon smitta och är ogräsfri. Hönsgödsel kan idag innehålla spår av bekämpningsmedel som kan påverka tillväxten negativt hos vissa växter, t.ex. tomat och baljväxter. Läs mer om detta: Information om Klopyralid i gödselprodukter

Köksväxtland, rabatter mm:
Mylla ner ca 1-3 dl per kvm innan sådd eller plantering. Övergödsling under sommaren kan göras med ca 1-2 dl per kvm. Den högre doseringen används till mer näringskrävande växter.

Buskar och träd: 
Beräkna ca 1 dl per buske eller upp till 5 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket för där är rötterna mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

Gräsmattan:
Sprid ca 2 dl per kvm när gräset börjar grönska på våren. Vid behov kan man ge fler givor under växtsäsongen.

Gödselvatten:
Blanda ut 5 dl i 10 l vatten. Låt stå några timmar. Rör om, sila eventuellt lösningen och vattna. Använd till sommarblommor i krukor och urnor utomhus, grönsaker i växthus och andra växter med stort behov av näring.

Egen jordblandning: 
Blanda in 5-15 g per liter färdig jordblandning. 1 tesked (5 ml) motsvarar ca 3 g.

Hantering och miljöråd
Förslut påsen väl och förvara torrt och musfritt. Möss gillar produkten och kan gnaga hål på påsen! Produkten förändras inte under torr lagring. Använd handskar vid hantering.

Hönsgödsel kan ge upphov till lukt när den är nyspridd och fuktig, lukten förvinner på några dagar.

Gödsla på bästa sätt:
Mät området som ska gödslas och mät därefter upp mängden gödsel som ska spridas.
Följ doseringen på säcken, överdosera inte – det växer inte bättre för det!
Bruka ner gödseln ett par cm i jorden. Vatten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.
Sprid gödseln före regn eller vattna med vatten motsvarande ca 10 mm regn.

Gödseln kommer från svenska djurbesättningar. Råvara från
konventionell djurhållning, innehåller animaliska biprodukter
kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU:s förordning 1069/2009.

Varutyp: Organisk gödsel NPK 4-1-2

Sammansättning: Hönsgödsel råvara från konventionell djurhållning hygieniserad enl EU:s förordning 1774/2002

Torrsubstans: ca 90%

Näringsvärde totalinnehåll (vikt %):
Kväve
Total-N: 4,0 %
NO3-N + NH4-N: 0,4 %
Vattenlösligt N´: 1,4 %
Fosfor (P):1,2 %
Citratlösligt P:0,8 %
Kalium (K): 2,3 %
Vattenlösligt: K2,3 %
Kalcium (Ca): 2,0 %
Magnesium (Mg): 0,5 %
Järn (Fe): 0,1 %

Sök