Hoppa över innehåll
Jord

Dressjord

Dressjord ger en tät, fin och grön gräsmatta som inte låter mossa och ogräs att ta över. Den bästa tiden att dressa gräsmattan är på våren, när gräset kommer igång och växer.

Gynnar gräset så att mossa och ogräs inte trivs

Ger en tät och grön gräsmatta som tål slitage

Tillför näring, kalk, mull och sand till gräsmattan

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

40 l

Åtgång

En säck räcker till 4 kvm. Det går ca 26 säckar till 100 m2.

Dressjord tillför näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar och främjar rotbildning. Dressjorden stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa. Gräsmattan får nytt liv och blir tät, grön och vacker.  Mossa, ogräs och kala fläckar drabbar och bekymrar de flesta. Anledningen till problemen är nästan undantagslöst näringsbrist samt för tät och kompakt jord och bägge dessa orsaker åtgärdas med Dressjord.

Den bästa tiden att dressa gräsmattan är tidigt på våren innan den kommer igång och växer. Gör det annars direkt efter det att du nyligen klippt gräsmattan relativt kort men i god tid innan hösten, senast augusti. Rulla säcken och tryck till den så att jorden luckras i säcken. Skär upp ena kortsidan på säcken och dra ut en fyra meter lång jordsträng. Borsta, kratta eller räfsa ut strängen med Dressjord cirka 1 meter åt sidan, så har du dressat 4 kvm!

Behöver du laga hål och ojämnheter i gräsmattan är ett gott tips att blanda 1 säck Dressjord med 1 säck Stenmjöl och sedan fylla i ojämnheterna. Stenmjölet ger en stabil lagningsjord ihop med dressjorden.

Volym: 40 liter

pH-värde: 6,5 – 7,5

Elektrisk konduktivitet: (±25%): 180 mS/m

Kornstorlek: Fin-medium

Råvaror: Mörk torv, ljus torv, sand/stenmjöl, kalk, hönsgödsel och
mineralgödsel.

Tillsatt näring per m3:
4 kg Hönsgödsel, 2,5 kg urea N46,
3 kg NPK 11-5-18 mikro, 0,5 kg Järnsulfat
Innehåller kategori 2 material. Hönsgödsel är hygieniserad enligt EU’s förordning 1069/2009.

Tillsatt mängd i g/m3:

Kväve (N) 1000

Bor (B) 1,0
Fosfor (P) 180

Koppar (Cu) 0,4
Kalium (K) 610

Järn (Fe) 100
Magnesium (Mg) 460

Mangan (Mn) 10
Kalcium (Ca) 3200

Molybden (Mo) 0,1
Svavel (S) 360

Zink (Zn) 2,9

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök