Hoppa över innehåll
Sten & Sand

Stenmjöl mörkgrå

Stenmjöl

Stenmjöl är gör-det-självarens oumbärliga produkt vid olika anläggningsarbeten i trädgården. Stenmjöl ger en bra grund till gångar och stensättning men kan även användas som fyllning och inblandning i jord.

Krossad svensk diabas 0-6 mm

Ger en vacker mörkgrå yta

Till anläggning av gångar

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

20 kg

Åtgång

Se tabell nedan

Stenmjöl

Stenmjöl är användbart för många ändamål i trädgården. Stenmjöl kan användas som ytlager på gångvägar, det ger en stabil, jämn och fast yta. Ytan får en mörk vacker färg, grå vid torka och svart i regn. Stenmjöl är även utmärkt som avjämningslager vid läggning av marksten, kullersten, träkubb och natursten.

Stenmjölet går att använda som sättsand eller fogsand till bredare fogar.

Stenmjöl har även utmärkta egenskaper för fyllning av hål och ojämnheter, fyllning runt rör eller för att sätta kantlister. För att fylla hål i gräsmattan, blanda gärna upp stenmjölet med dressjord.

Stenmjöl kan användas för att göra egna jordblandningar med kompost, naturtorv och andra material. Diabas är en gångbergart med vulkaniskt ursprung. Den innehåller mineraler som järn, magnesium och kalcium.

 

Användning Åtgång
Ytlager och avjämningsyta 5 cm – 75 kg/m2

3 cm – 45 kg/m2

10 cm – 150 kg/m2

Fogmaterial Plattor och marksten: 1-3 kg/m2.

Kullersten och gatsten: 6-10 kg/m2

Jordförbättring 5-10 kg/100 m2
Blanda jord och kompost Upp till 50% inblandning av Stenmjöl
Gräsmattejord/Plenjord 1 säck 40 l Dressjord + 1 säck Stenmjöl
Fyllning runt rör, stolpar mm 100 % Stenmjöl

Volymvikt: 1,5 kg/l

Material: Krossad sten

Fraktion: 0-6 mm

Produkten innehåller inte kvartsdamm

Sök