Hoppa över innehåll
Gödsel

Trädgårdsgödsel Spira

Vit låda med tulpaner och syrener på Röd-gula tulpaner i en bukett Lila syrenbuske

En mild startgödsel som kan användas till alla växter i trädgården, perfekt för pallkrage, friland och rabatter. Spira ger välbalanserad näring till växterna så att de kan växa, blomma och ge rik skörd.

Naturbaserad gödsel till hela trädgården

Välbalanserad för god växtkraft

Användningstid mars-juni

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

6 l

Åtgång

60 kvm

Naturbaserad gödsel

NPK 10-1-6

Vit låda med tulpaner och syrener på Röd-gula tulpaner i en bukett Lila syrenbuske

Trädgårdsgödsel Spira är en mild startgödsel som kan användas till alla växter i trädgården, främst på våren när allt ska sätta igång att växa. Du kan tryggt använda den till ätbara växter och där barn och husdjur vistas. Det är en allsidig gödsel, perfekt för pallkrage, friland och rabatter. Den ger näring till växterna så att de kan växa, blomma och ge rik skörd. Tångmjöl adderar värdefull mikronäring till växterna. Gödseln förbättrar jorden så att dina växter klarar torka, kyla och skadegörare bättre.

Trädgårdsgödsel Spira är baserat på naturgödsel. NPK 10-1-6 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som växterna behöver mest av. Siffrorna visar innehållet i procent.

  • Kväve (N) gör växten grön och främjar bladtillväxten.
  • Fosfor (P) är nödvändigt för att solljuset ska bli energi i växten och är dessutom bra för blombildning och fruktmognad.
  • Kalium (K) är viktigt för härdigheten och för kvalitet och hållbarhet på skörden.

Balansen mellan kväve och kalium styr tillväxt och fruktsättning. Det här gödselmedlet har lite mer kväve, vilket gynnar bladtillväxt. Dessutom innehåller det mikronäring, ämnen som är viktiga men som endast behövs i små mängder.

Använd Trädgårdsgödsel Spira på vår och försommar och Trädgårdsgödsel Mognad efter midsommar.

Dosering:

Köksträdgården:  ½–1 dl/m2 vid förberedelse för sådd eller plantering, tilläggsgödsla sedan en gång i månaden fram till augusti med ½-1 dl/m2.

Jordgubbar: 1 matsked/planta tidigt på våren, sedan 1 matsked direkt efter skörd/høst.

Bärbuskar, prydnadsbuskar och häckar: ½ –1 dl/buske, häckar ca 1 dl per sträckmeter. Ges på våren, helst strax innan knoppsprickning.

Blomrabatter, perenner: ½ dl/m2 tidigt på våren när växterna börjar grönska, plus en gång till vid midsommar/Sankt Hans.

Rosor: ½1 dl/ros tidigt på våren när de börjar grönska, plus en gång till vid midsommar.

Träd: Sprid gödseln på våren, helst strax innan knoppsprickning, mest i trädkronans ytterkant. Växer trädet i gräs kan mängden ökas något: små träd 3 dl/st, medelstora träd 5 dl/st, stora träd 10 dl/st

Underhåll gräsmatta: 2–3 dl/10 m2 per månad under växtsäsongen april–augusti. Starta när gräset vuxit ca 5 cm. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

 

Organo-mineralisk gödsel NPK 10-1-6
Pelleterad 4-5 mm

Volym: 6 l

Sammansättning:  hönsgödsel, ammoniumsulfat, vinass, urea, kaliumklorid, apatit, tångmjöl.
Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU (EF) förordning 1069/2009.

Torrsubstans:  ca 90 %

Organiskt material: 60–70 % av ts

Näringsvärdetotal (vikt %):

Kväve, total-N:        10,0 %
-NO3-N + NH4-N:  4,0 %
-vattenlösligt kväve (N):  4,0 %,
Fosfor (P):  1,0 %
-vattenlöslig fosfor (P): 0,3 %
-citratlöslig fosfor (P): 0,8 %
Kalium (K):  6,0 %
-vattenlöslig K:   5,9 %
Kalcium (Ca): 2,5 %
Magnesium (Mg): 0,3 %
Svavel (S):  6,0 %
Järn (Fe):  600 mg/kg ts
Mangan (Mn): 160 mg/kg ts
Zink (Zn): 140 mg/kg ts

Gödsla miljövänligt:

  • Börja med att mäta området som ska gödslas.
  • Följ doseringen. Sprid hellre flera gånger på säsongen än att ge en stor giva på en gång.
  • Jämn spridning ger bäst resultat, fördela gödseln över hela ytan.
  • Bruka om möjligt ner gödseln ett par cm i jorden med en kratta, grep eller spade.
  • Vattna efter spridning eller sprid före regn då fukten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.

Förvaring:
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation:
Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

Sök