Hoppa över innehåll
Gödsel

Pelleterad kogödsel

Brun påse med en illustration av en ko som består av växter, bär och frukter

Kogödsel är den klassiska naturgödseln för hela trädgården men nu i ny praktisk form. Värmebehandlad, torkad och pelleterad gödsel från svenska kor, trygg att använda till både ätliga växter och prydnadsväxter.

Gynnar blom, frukt och rotbildning

Koncentrerad, värmebehandlad och pelleterad kogödsel

Kommer från svenska djur

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l

Åtgång

1 säck räcker till 50-150 m2.

100% Naturlig

Brun påse med en illustration av en ko som består av växter, bär och frukter

Värmebehandlad, torkad och pelleterad kogödsel från svenska kor, trygg att använda till både ätliga växter och prydnadsväxter. Rik på näring som gynnar rötter och bildning av blommor och frukter.

Kan användas till alla växter i trädgården. Rekommenderas till rosor och andra blommande buskar, potatis, rotfrukter och bärbuskar. Går utmärkt att kombinera med andra gödselmedel.

Kogödseln kan strös ut på jorden eller blandas ner i jordblandningar. Kogödseln bör myllas ner i jorden för att all näring bäst ska komma till nytta.

Kogödsel kan idag innehålla spår av bekämpningsmedel som kan påverka tillväxten negativt hos vissa växter, t.ex. tomat och baljväxter. Läs mer om detta: Information om Klopyralid i gödselprodukter

Rosor, prydnadsbuskar:
Mylla ner ca 3 dl/m2 på våren och 1 dl/m2 efter midsommar.

Köksväxtland, rabatter mm:
Mylla ner ca 3-5 dl per m2 innan sådd eller plantering. Övergödsling under sommaren kan göras med ca 1-2 dl per m2. Den högre doseringen används till mer näringskrävande växter t ex kålväxter, tomat och gurka.

Buskar och träd: 
Beräkna ca 1-3 dl per buske eller upp till 10 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker. Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.

Egen jordblandning: 
Blanda in 5-20 g per liter färdig jordblandning. 1 tesked (5 ml) motsvarar ca 3 g.

100% kogödsel som koncentrerats genom torkning och pelletering.

Råvaror från konventionell djurhållning,
hygieniserad enl EU:s förordning 1774/2002

Volym: 15 l

Näringsvärde totalinnehåll (vikt%):
Kväve/Nitrogen
Total-N: 3,5 %
NO3-N + NH4-N: 0,9 %
Vattenlösligt N: 1,2 %
Fosfor (P): 1,0 %
Citratlösligt P: 0,7 %
Kalium (K): 2,2 %
Vattenlösligt K: 2,2 %
Kalcium (Ca): 1,5 %
Magnesium (Mg): 0,5 %
Järn (Fe): 0,4 %

Läs mer om produkterna Kogödsel och Pelleterad Kogödsel.

Sök