Hoppa över innehåll

Rosor

En bra start för dina nyinköpta rosor ger de bästa förutsättningarna för att den skall trivas i din trädgård. Rosor säljs i tre varianter - barrotade, krukpackade eller krukodlade och alla behöver en näringsrik, väldränerad och lerhaltig jord.

Barrotade rosor

Plantorna har kylförvarats fram till försäljning och de säljs med nakna rötter utan jord eller inslagna i fukthållande torv. Barrotade rosor mår bra av att stå en stund, max en timme, i vatten innan planteringen så att rötterna kommer igång och kan ta upp vatten. Barrotade rosor bör plantera snarast möjligt, de säljs under vår eller höst.

Krukpackade rosor

Krukpackade rosor säljs inkrukade men de har inte stått så länge i krukan att jorden har vävts igenom av rötterna. Dessa rosor behöver inte planteras omgående då rötterna är skyddade och kan växa vidare i krukan tills det är dags att plantera. Var rädd om de nya rötterna när plantan tas ur krukan då jorden lätt faller isär.

Krukodlade rosor

Krukodlade rosor har rotat sig i krukan och kan planteras under hela säsongen. Lösgör rötterna från krukklumpen för att undvika rotsnurr.

Jord

Rosor behöver en näringsrik, väldränerad och lerhaltig jord. Plantera därför alltid i Ros & perennjord uppblandad med jord från planteringsgropen. Undantag är rostrött jord där jorden helt byts ut mot ny jord.

Plantera så här

Gräv en djup grop (30-40 centimeter). Fyll på med vatten och låt det sjunka undan. Blanda den uppgrävda jorden med lika delar rosjord. Sätt ner plantan. Om rosen är ympad är det viktigt att förädlingsstället, knölen som bildats där rosen ympats på sin rot, hamnar minst 10 centimeter under jordytan. Rotäkta plantor sätts på samma djup som de stått i plantskolan.

Är rosen barrotad bör du sprida ut rötterna jämnt i gropen. Fyll på med jordblandningen. Skaka plantan lite lätt när du fyller på jorden. På det sättet kan jorden tränga ner ordentligt mellan rötterna. Fyll på jord så att gropen blir fylld, tryck till och vattna. När vattnet sjunkit undan lägger du på mer jord, så att det bildas en liten kulle runt rosen.

Ros-trött jord

Om rosor odlats länge på samma ställe kan jorden bli ros-trött, vilket innebär att rosorna inte trivs i jorden lägre. Tröttheten beror på att det lever små minimaskar i jorden, nematoder, och dessa angriper rosornas rötter. Misstänker du att jorden är ros-trött och du ska plantera nya rosor bör du byta ut den mot helt ny jord.

Men allra bäst är att skydda jorden från nematoderna. Det kan du göra på två sätt: genom att tillföra Kogödsel eller genom att plantera tagetes. Lägg kogödsel runt dina rosor på våren, och komplettera under sommaren med gräsklipp. I kogödsel finns massor med ”goda” mikroorganismer som bekämpar de ”onda” nematoderna. Att plantera tagetes runt rosorna brukar också vara verksamt. Troligtvis innehåller tagetes ett ämne som nematoderna inte är förtjusta i.

Beskärning

Traditionen säger att rosorna skall beskäras när björken får ”musöron”. Rosor och björkar har i och för sig inget gemensamt, utan tidpunkten är vald för att björken känner av att klimatet är sådant att den vågar låta löven spricka. Klimatet är då också perfekt för rosbeskärning, inte för tidigt och inte för sent. Om du beskär för tidigt och temperaturen sedan sjunker kan rosen få frostskador. Om du beskär för sent tar du bort den del av rosens kraft som den redan har hunnit lägga på bladen du skär bort.

Se till att sekatören är vass och ren så att du inte krossar eller smutsar ner grenen. Klipp ner till frisk vit ved, är veden brun är grenen död just där. Klipp då lite lägre ner tills veden blir vit. Klipp alltid bort döda och skadade grenar så att rosen håller sig frisk.

Snittytan skall vara lite sned och luta ifrån knoppen så att vattnet rinner av. Klipp inte för nära knoppen så att du riskerar att skada den, men lämna inte heller några långa tappar ovanför knoppen. För att du skall få en yvig planta bör du klippa ovanför en knopp som pekar utåt.

Vildskott (kraftiga, taggiga grenar med annorlunda blad som kommer från roten under förädlingsstället) bör du rycka bort så att de inte kommer tillbaka så lätt.

Buskrosor

De gammaldags rosorna samt park- och vildrosorna. De delas in i sommarblommande sorter, som bara blommar en gång per säsong, och remonterande eller ”ständigt blommande” sorter.

De sommarblommande buskrosorna blommar på fjolårsved, så därför måste du spara de nya skotten. Om du ungefär vartannat år rensar bort gamla grenar och kortar ner de återstående med cirka en tredjedel får du en tät och välblommande buske. Remonterande rosor blommar på den nya veden, och de blir vackrast om skotten kortas till cirka en tredjedel.

Rabattrosor

Låga rosor som blommar på årsskott, de nya skott som kommer under sommaren. Rabattrosor kan blomma i klasar eller med en stor blomma per stjälk. Rabattrosor skall klippas ner ganska hårt om du vill ha dem buskiga och låga. Skär ca 15 cm ovanför förädlingsstället, 5-10 cm ovan jord.

Förbered rosen för vintern

Rosor är känsliga för kyla och bör skyddas under vintern. Kupa därför upp Täckbark 15-20 centimeter runt stammen innan första köldknäppen. På våren sprids täckbarken ut så att värmen kommer ner i jorden.

Gödsla

Rosor behöver relativt mycket näring för att må bra och blomma vackert och länge. Dessutom är en välnärd planta mer motståndskraftig mot sjukdomar. Gödsla dina rosor en gång tidigt på våren och en gång till runt midsommar. Använd speciell rosnäring eller Trädgårdsgödsel Spira.

Sök