Kogödsel

Kogödsel är den traditionella näringskällan i både jordbruk och trädgårdsodling. Kogödsel består till största delen av mull som med ett myllrande mikroliv ger en bra struktur till jorden.

 • Gynnar blom, frukt och rotbildning
 • Till alla växter i trädgården
 • Kommer från svenska djur
 • Förpackning

  40 l

 • Åtgång

  En säck räcker till ca 5-10 m2.

 • 100% Naturlig

 • Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bl a kväve. Kogödsel kan användas till alla växter i trädgården, den blandas ner i jorden som jordförbättring eller läggs på ytan som en mulch.

  Kogödseln ger en mjuk gödseleffekt d.v.s det är ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling. Dessutom är Kogödseln långtidsverkande, en del av näringen finns tillgänglig för växtrötterna direkt medan resten frigörs på längre sikt.

  Använd Kogödsel som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering, det bästa är att tillföra kogödsel återkommande varje år. Blanda in gödseln ordentligt i jorden med grep eller spade. I äldre planteringar och rabatter myllas gödseln grunt ner i jorden med en kratta.

  Den bästa tiden att tillföra Kogödseln är på våren. Då kommer näringen växterna bäst till godo. Det går mycket bra att kombinera och komplettera Kogödseln med andra gödselmedel t ex kväverika gödselmedel. Växterna tar inte skada av att överdosera kogödseln men för miljöns skull rekommenderar vi att följa användningsområden.

 • Råvaror: ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), kogödsel, hönsgödsel, kalk

  Elektrisk konduktivitet ( + 25 %): 50 mS/m

  pH-värde (H2O): 5,5 – 6,5

  Tillsatt näring per m3:  12 kg kogödsel
  10 kg hönsgödsel
  2 kg kalimagnesia

  Tillsatt näring i g/m3:
  Nitrat-+ammoniumkväve (NO3-N+ NH4-N): 100
  Fosfor (P): 235
  Kalium (K): 930
  Calcium (Ca): 1200
  Magnesium (Mg): 320
  Svavel (S): 390
  Bor (B): 0,8
  Kobber (Cu): 1,7
  Jern (Fe): 5,7
  Mangan (Mn): 3,7
  Molybdæn (Mo): 0,02
  Zink (Zn): 7,4

Which country site would you like to visit?