Hoppa över innehåll
Gödsel

Kogödsel

Kogödsel

Kogödsel ger naturlig jordförbättring. Den består till största delen av mull som tillsammans med mikrolivet skapar en bra struktur på jorden. Kogödsel innehåller alla näringsämnen som växter behöver. Den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. Näringen frigörs i långsam takt vilket gör att växterna hinner ta upp den.

Gynnar blom, frukt och rotbildning

Till alla växter i trädgården

Kommer från svenska djur

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

40 l

Åtgång

En säck räcker till ca 4 m2.

100% Naturlig

Kogödsel

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bl a kväve. Kogödsel kan användas till alla växter i trädgården, den blandas ner i jorden som jordförbättring eller läggs på ytan som en mulch.

Kogödseln ger en mjuk gödseleffekt d.v.s det är ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling. Dessutom är Kogödseln långtidsverkande, en del av näringen finns tillgänglig för växtrötterna direkt medan resten frigörs på längre sikt. Vårt Kogödsel innehåller även pelleterat gödsel för extra näring. Luktfri och lätt att hantera.

Använd Kogödsel som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering, det bästa är att tillföra kogödsel återkommande varje år. Blanda in gödseln ordentligt i jorden med grep eller spade. I äldre planteringar och rabatter myllas gödseln grunt ner i jorden med en kratta.

Den bästa tiden att tillföra Kogödseln är på våren. Då kommer näringen växterna bäst till godo. Det går mycket bra att kombinera och komplettera Kogödseln med andra gödselmedel t ex kväverika gödselmedel. Växterna tar inte skada av att överdosera kogödseln men för miljöns skull rekommenderar vi att följa användningsområden.

Kogödsel kan idag innehålla spår av bekämpningsmedel som kan påverka tillväxten negativt hos vissa växter, t.ex. tomat och baljväxter. Läs mer om detta: Information om Klopyralid i gödselprodukter

Volym: 40l

Råvaror: Ljus torv (H2-4), certifierad biogödsel med kogödsel, mörk torv (H6-8), hönsgödsel, kalk.

Råvaror och tillsatser tillåtna enligt KRAV’s regler. Biogödsel och hönsgödsel kommer från svenskt lantbruk med konventionell djurhållning. Biogödsel och hönsgödsel tillhör ABP kategori 2 och är hygieniserade enl EU’s förordning 1069/2009.

Elektrisk konduktivitet ( +- 25 %): 50 mS/m

pH-värde: 6,0 – 7,0

Tillsatt näring per m3:  5 kg hönsgödsel

Tillsatt näring i g/m3:
Nitrat-+ammoniumkväve (NO3-N+ NH4-N): 100
Fosfor (P): 235
Kalium (K): 930
Kalcium (Ca): 1200
Magnesium (Mg): 320
Svavel (S): 390
Bor (B): 0,8
Koppar (Cu): 1,7
Järn (Fe): 5,7
Mangan (Mn): 3,7
Molybden (Mo): 0,02
Zink (Zn): 7,4

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:

Koppar (Cu) 22

Bly (Pb) 4,2
Zink (Zn) 110

Kvicksilver (Hg) 0,025
Kadmium (Cd) 0,14

Krom (Cr) 4,0
Nickel (Ni) 2,8

Silver (Ag) <0,11
Maxgiva på mark i KRAV-odling: 2 l/m²

Om innehållet
Denna produkt är blandad av biogödsel certifierad enl SPCR 120 samt torv och hönsgödsel. Biogödsel är en värdefull restprodukt vid biogasutvinning. Certifieringen innebär högt ställda kvalitetskrav och att endast material från livsmedelskedjan används i biogasprocessen. Materialen är kogödsel, gräs, skörderester och andra organiska restmaterial. Det fasta fiberhaltiga materialet som återstår efter processen innehåller mycket växtnäring. Det är den delen som vi blandar in i denna produkt tillsammans med torv som minskar lukt samt gör att växtnäringen bättre bibehålls. I blandningen tillsätts torkad hönsgödsel för att stärka gödseleffekten med mer kväve. Allt blandas för att du ska ha en enkel produkt att hantera och för att din jord och växterna ska få värdefull mull och näring.

Läs mer om produkterna Kogödsel och Pelleterad kogödsel.

KRAV-märket

Sök