Hoppa över innehåll
Gödsel

Potatisgödsel

Naturbaserad potatisgödsel för odling av potatis och andra rotfrukter med ett måttligt behov av kväve.

För större och bättre skörd

Bidrar till att hålla jordens organismer aktiva

Förbättrar knölarnas kvalitet, smak och näringsvärde

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

3 l

Räcker till

30 kvm

Organo-mineraliskt gödsel

NPK 6-4-17

Skörden blir både större och bättre med Potatisgödsel. Ett rikligt innehåll av kalium och lättillgänglig mikronäring förbättrar knölarnas kvalitet, smak och näringsvärde. En balanserad gödsling ger potatis som inte kokar sönder eller mörkfärgas. Gödseln är baserad på naturgödsel som bidrar till att hålla jordens organismer aktiva samtidigt som grödan lätt kan ta upp de näringsämnen som det finns behov av. Gödseln är granulerad med en svag doft och lätt att sprida.

Gör så här:
Sprid Potatisgödsel när landet förbereds för sättning på våren så att det myllas ner i jorden, sprid ut ca 1-1,5 liter per 10 m². Upprepa gödslingen en dryg månad efter uppkomst med en mindre giva 0,5-1 l/10 m2. Den högre givan ges på leriga jordar. På sandiga jordar kan ytterligare en låg giva ges vid midsommar till sena potatissorter. Gödseln kan kombineras med andra gödsel och jordförbättring men då måste doseringen justeras.

Organo-mineralisk gödsel NPK 6-4-17.
Granulerad 2-5 mm.

Sammansättning: hönsgödsel, urea, kaliumsulfat, ammoniumsulfat
Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU förordning 1069/2009.

Näringsvärde total (vikt %):
Kväve, total-N: 6,0 %
vattenlösligt kväve (N) 4,3 %,
Fosfor (P): 3,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 3,1 %
Kalium (K): 16,6 %
Magnesium (Mg): 1,2 %
Svavel (S): 6,0 %
Bor (B): 0,05 %
Koppar (Cu): 0,03 %
Järn (Fe): 0,10 %
Mangan (Mn): 0,08 %
Molybden (Mo) 0,01 %
Zink (Zn): 0,03 %
Klorfri

Sök