Hoppa över innehåll
Gödsel

Hönsgödsel 3 l

Brun låda med en illustration av en höna som består av blommor Pallkrage med växter i som vattnas

Hönsgödsel är en allsidig gödsel som går att använda till alla växter i trädgården. Gödseln sprids enkelt ut och blandas in i jorden men kan också lösas i vatten för gödselvattning.

Pelleterad gödsel för all typ av odling

För rikare blomning och större skörd

Lös upp i vatten eller blanda in i jorden

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

3 l

Räcker till

30 kvm

Organisk gödsel

NPK 4-1-2

100% naturlig

KRAV-godkänd

Brun låda med en illustration av en höna som består av blommor Pallkrage med växter i som vattnas

Hönsgödsel är en allsidig naturgödsel för hela trädgården som snabbt ger effekt på tillväxten. Den innehåller alla växtnäringsämnen i goda proportioner.

Strö ut gödseln på jordytan, blanda ner den i jorden eller lös upp i vatten för gödselvattning så kommer det att växa. Hönsgödsel bör blandas ner i jorden för att näringen bäst ska komma till nytta. Du kan tryggt använda hönsgödsel till ätbara växter och där barn och husdjur vistas.

Hönsgödsel kan idag innehålla spår av bekämpningsmedel som kan påverka tillväxten negativt hos vissa växter, t.ex. tomat och baljväxter. Läs mer om detta: Information om Klopyralid i gödselprodukter

Dosering:

Pallkragar: Blanda ner 2-4 dl per pallkrage (2-4 dl/m2) i hela jordvolymen när jorden görs i ordning för sådd och plantering. Extra gödsling ett par gånger under sommaren med ca 1-2 dl/m2. Den högre doseringen till näringskrävande växter som kål, morot, sallat och lök, den lägre för t ex ärtor och bönor.
Potatis och köksväxter: Blanda ner ca 1-2 dl per m2 innan sådd eller plantering. Extra gödsling ett par gånger under sommaren med ca 1-2 dl per m2.
Jordgubbar: Mylla ner ca 2 matskedar/planta på våren. Upprepa direkt efter skörd.
Blommor: Blanda ner 1-2 dl/m2 i jorden innan sådd eller plantering. Tilläggsgödsla under sommaren med 1-2 dl/m2. I krukor/potter blanda ca 1-2 matsked/l jord vid plantering. Därefter vattna med gödselvatten eller strö ny gödsel (ca 1 dl/10 l jord) på jordytan och vattna.
Buskar och träd: Beräkna ca 1 dl per buske och upp till 10 dl för stora träd. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket för där är rötterna mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är strax före knoppsprickning.
Gräsmatta: Sprid ca 2 dl per m2 när gräset börjar grönska på våren. Upprepa vid behov.
Gödselvatten: Blanda ut 5 dl i 10 l vatten. Låt stå några timmar. Rör om, sila eventuellt lösningen och vattna. Använd till sommarblommor i krukor och urnor utomhus, grönsaker i växthus och andra växter med stort behov av näring.
Egen jordblandning: Blanda in 5-15 g per liter färdig jordblandning. 1 tesked (5 ml) motsvarar ca 3 g.

Torkad, pelleterad gödsel från frigående höns.
Gödseln är godkänd för ekologisk odling inom EU (EU 834/2007, 889/2008).
Pellets 4-5 mm.

Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 material. Råvara från konventionell djurhållning med frigående djur, hygieniserad genom värmebehandling enl EU:s förordning 1069/2009.

Organisk gödsel NPK 4-1-2

Volym: 3 l

Sammansättning: Hönsgödsel

Torrsubstans: ca 90 %

Organiskt material: 60-70 % av ts

Maxgiva ekologisk odling KRAV: 2 dl/m2

Näringsvärde total (vikt %):
Kväve Total-N: 4,0 %
-NO3-N + NH4-N: 0,3 %
-vattenlösligt N 0,3 %
Fosfor (P) 1,3 %
-vattenlösligt P 0,9 %
-citratlösligt P 0,8 %
Kalium (K) 2,0 %
-vattenlösligt K 2,0 %
Kalcium (Ca) 2,0 %
Magnesium (Mg) 0,5 %
Järn (Fe) 700 mg/kg ts
Klor (Cl) <2% (klorfri)

Gödsla miljövänligt!

Mät området som ska gödslas. Följ doseringen på hinken. Jämn spridning ger bäst resultat. Bruka ner gödseln ett par cm i jorden. Vattna minst 10 mm eller sprid före regn, fukten löser upp gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.

Förvaring
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation 
Förpackningen är tillverkad av återvunnen plast. Återanvänd gärna hinken till annan förvaring. Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

KRAV-märket

Sök