Hoppa över innehåll
Gödsel

Trädgårdsgödsel Mognad

Fyra röda plommon på ett träd Lila syrenbuske Små svarta bär på ett träd med gula löv

Underhållsgödsel för hela trädgården, rik på fosfor och kalium. Använd främst efter midsommar för ökad härdighet och förberedelse för vintern. På försommaren kan den användas till äldre växter som träd, buskar och perenner som inte ska växa sig alltför frodiga.

Naturbaserad kaliumrik gödsel som stärker växterna

Bra till gräsmattan på hösten

Användningstid mars-oktober, främst efter midsommar

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

6 l

Åtgång

60 kvm

Baserad på naturgödsel

NPK 2-2-14

Fyra röda plommon på ett träd Lila syrenbuske Små svarta bär på ett träd med gula löv

Trädgårdsgödsel Mognad är en mild underhållsgödsel för växterna, dig och jorden. Du kan tryggt använda den i hela trädgården. Använd gödseln främst efter midsommar och fram till hösten för ökad härdighet och förberedelse inför kommande säsong. Gödseln främjar avmogning och invintring hos gräsmattan, perenner, buskar och träd. Dessutom gynnas rottillväxten och bildningen av nästa säsongs blomknoppar. Skörden av både köksväxter, frukt och bär blir mer lagringstålig och får bättre smak.

Gödseln kan även användas på vår och försommar för att stimulera rot- och knölbildning eller knoppsättning. Utmärkt som underhållsgödsel i uppvuxna trädgårdar med äldre växter som träd, buskar och perenner.

Trädgårdsgödsel Mognad är ett PK-gödsel med en hög andel av växtnäringsämnena fosfor och kalium. Det gynnar härdigheten samt ger högre kvalitet på växter och skörd. Tångmjöl adderar värdefull mikronäring till växterna. Gödseln innehåller bara en mindre mängd kväve och kan spridas under hela växtsäsongen från vår till höst. Kombinera gärna med andra gödselmedel.

Gödsla med Trädgårdsgödsel Spira på vår och försommar och Trädgårdsgödsel Mognad efter midsommar.

 

Dosering:

Potatis och rotfrukter: Tilläggsgödsla 0,5-1 dl/m2 i början av juli och en gång till i augusti.

Rosor: ½1 dl/ros tidigt på våren och en gång till i juli-augusti

Jordgubbar: Mylla ner ca 1 dl per m2 (ca 1 msk/planta) tidigt på våren. Ge ytterligare 1 dl per m2 direkt efter skörd.

Träd och buskar: Gödsla en gång på våren och upprepa i juli-september. Buskar 1 dl/buske, små träd 3 dl/träd, medelstora träd 5 dl/träd, stora träd 10 dl/träd.

Barrväxter:  Gödsla en gång på våren och upprepa i juli-september. 1-2 dl/buske, 3-5 dl/träd

Häckar: Sprid ca 1 dl per sträckmeter i mars-maj eller augusti-september..

Gräsmattor: Under juli-september ge 2 liter/100 m2. Gräset blir tåligare mot övervintringsskador.

Perenner: 1 dl/m2 på våren och 1 dl/m2 i juli-augusti

 

Organo-mineralisk gödsel,  NPK 2-2-14
Pelleterad 4-5 mm

Volym:  6 l

Sammansättning: Hönsgödsel, vinass, kaliumsulfat, råfosfat, tångmjöl
Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU (EF) förordning 1069/2009.

Torrsubstans:  ca 90 %

Organiskt material: 30-40 % av ts

Näringsvärde total (vikt %):
Kväve, total-N:  2,0 %
NO3-N + NH4-N:  0,4 %
-vattenlösligt kväve (N):  0,4 %
Fosfor (P):   2,0 %
-vattenlöslig fosfor (P):   0,5 %
-citratlöslig fosfor (P):   0,7 %
Kalium (K):  14,0 %
-vattenlöslig K:  10,0 %
Kalcium (Ca):  6,3 %
Magnesium (Mg): 0,2 %
Svavel (S): 9,3 %
Klor (Cl) :  <2 %(klorfri)

Gödsla miljövänligt:

  • Börja med att mäta området som ska gödslas.
  • Följ doseringen. Sprid hellre flera gånger på säsongen än att ge en stor giva på en gång.
  • Jämn spridning ger bäst resultat, fördela gödseln över hela ytan.
  • Bruka om möjligt ner gödseln ett par cm i jorden med en kratta, grep eller spade.
  • Vattna efter spridning eller sprid före regn då fukten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.

Förvaring:
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation:
Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

Sök