Hoppa över innehåll
Jord

Barkmylla

En påse med barkmylla med morötter, rödbetor och buskar på.

Barkmylla är en gödslad specialprodukt blandad av bark och torv som är en utmärkt jordförbättrare både till tunga leriga jordar och till torra sandiga jordar.

Jordförbättring som luckrar besvärliga jordar. t.ex. styva lerjordar.

Gör jorden lättbearbetad med grep och spade.

Grov struktur med hela barkbitar.

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

40 l

Åtgång

En säck räcker till drygt 0,5 - 1 kvadratmeter för årligt underhåll.

En påse med barkmylla med morötter, rödbetor och buskar på.

Barkmylla är extra bra till tunga lerjordar som kräver mycket organiskt material för att ändra struktur. Även lätta sandjordar blir mer fukthållande och trevligare att arbeta med och odla i med tillsats av Barkmylla.

Barkmylla förbättrar jorden både på kort och på lång sikt. Det är en fördel att gräva ner Barkmylla i trädgårdsland och rabatter under hösten då man ofta har mer tid att ägna sig åt underhåll i trädgården.

Jordförbättring: bred ut ett minst 2 cm tjockt lager över jordytan och vänd ner med grep eller spade. Vid plantering blandas den uppgrävda jorden med barkmyllan och sedan fylls jorden tillbaka runt plantans rötter.

Mulch/marktäckning: Barkmylla kan även användas som mulch eller marktäckning och läggas som ett 2-5 cm tjockt lager uppe på jordytan t ex i rabatter för att behålla fukten i jorden och tillföra näring till rötterna.

En säck räcker till ca 2 m2.

Volym: 40 liter

Råvaror: Ljus torv, bark, kalk, naturgödsel, mineralgödsel

pH-värde: 5,5-6,5

Tillsatser: Kalk, dolomitkalk, hönsgödsel,
NPK 11-5-18 mikro

Elektrisk konduktivitet: 30 mS/m

Tillsatt mängd i g/m3:

Kväve 310

Fosfor (P) 95
Kalium (K) 275

Kalcium (Ca) 1400
Magnesium (Mg) 200

Svavel (S) 115
Bor (B) 0,4

Koppar (Cu) 0,6
Järn (Fe) 2,5

Mangan (Mn) 5
Molybden (Mo) 0,05

Zink (Zn) 2,8

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök