Hoppa över innehåll
Växtjord

Rhododendronjord

Rhododendronjord är en relativt grov torv-barkblandning framställd med tanke på surjordsväxternas speciella krav. Jorden är mycket lucker, rik på mull och håller ett lågt pH-värde.

Passar till surjordsväxter

Grov struktur

Lågt pH-värde

Art.nr 50139 (072599)

Bulk

Art nr 50138 (072588)

Storsäck (ca 1500 l/säck)

Torv i olika kvaliteter, barkmull, sand, NPK

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                     >15 vikt %
pH                                                              4,5-6
Ledningstal:                                               1-3
Volymvikt                                                   ca 650 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Jorden används till nyplantering och underhåll av äldre planteringar med t ex rhododendron, ljungväxter, hortensior och kalkskyende perenner. Många barrväxter trivs också i den luckra jorden med lågt pH. Planteringsgroparna ska vara väl tilltagna och all befintlig jord byts ut mot Rhododendronjord. Är den omgivande jorden kalkrik kan man antingen göra en upphöjd bädd eller lägga en geotextil som skydd mot den kalkrika jorden.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad.

Rhododendronjorden passar inte till plantering av växter som vill ha neutralt pH-värde. Den bör inte heller användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar. Vid plantering av större träd bör en mera mineralrik jord användas.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska jorden underhållsgödslas årligen men lämpligt gödselmedel som inte har kalkningseffekt och höjer pH värdet. Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

Sök