Hoppa över innehåll

Kompost, en värdefull resurs för Ultuna Permakultur

Från en enkel gräsmatta till en frodig matpark – Uppsalas gröna revolution som inte bara består av grönsaker utan också mötet mellan utbildning, hållbarhet och samhällsförändring.

Från gräsyta till imponerande 5 ton matproduktion

Vid SLU Uppsala, mellan studentbostäderna var det en gång i tiden en helt vanlig grön gräsmatta, men som också var en snarlik öken för biologisk mångfald. Det är svårt att föreställa sig när vi står här och blickar ut över en frodig oas med en blandning av grönsaker, som morötter, kål och sallad i alla tänkbara former, äppelträd längs staketet och gigantiska pumpor. Mellan odlingarna slingrar sig gångar täckta av träflis som skyddar från ogräs och sniglar samtidigt som bäddarna erbjuder en magisk buffé för en skara insekter och pollinatörer.

Det hela började år 2019 när William Whitman och hans bror Max Whitman tog det allra första spadtaget, helt ideellt startade de projektet med att bygga upp denna frodiga matpark med hjälp av studenter och sponsorer. De förvandlade en yta som ingen använde till en produktiv och inspirerande miljö. Nu producerar denna plats imponerande 5 ton mat per år och fungerar som en magnet som lockar tusentals besökare till matmarknaderna.

 

En väg mot hållbar framtid genom utbildning och samhällssamverkan

Men det är mer än bara en matproduktionsplats – det är också ett epicentrum för lärande och utbildning. Studenter från SLU Uppsala samt en rad andra samhällsgrupper har fått möjlighet att fördjupa sig i odling och jordvård här, och det har blivit en mötesplats där människor med olika kunskaper och erfarenheter kan utbyta idéer och kunskap.

Här handlar det om något större än bara grönsaker och fruktträd. Det handlar om permakultur, en filosofi som omfamnar helhetsperspektivet för att skapa hållbara system. Permakultur inspireras av naturens egna mönster och processer och strävar efter att uppnå långsiktig hållbarhet och självförsörjning. Det handlar om att tänka kreativt när det gäller hur vi organiserar samhället, hanterar våra resurser, vårt landskap och ser till att detta sker på ett rättvist sätt. Kärnan i hållbarhet handlar om att bygga vårt samhälle på ett sätt som värderar och nyttjar våra ytor på ett produktivt sätt.

William, som har ett år kvar av sin agronomutbildning, är en av dem som driver föreningen Ultuna Permakultur ideellt.

– Vårt mål är att visa att det finns alternativa sätt att betrakta verkligheten på. En gräsmatta kan vara så mycket mer än bara en plats att gå på. Den kan vara ett blomstrande hem för insekter och andra djur,  berättar William med entusiasm.

Grönkompostens roll i odlingen

I trädgården används olika odlingssätt. Potatisbäddarna täcks generöst med halm och hö, medan resten av våra odlingar följer principen no-dig, med hjälp av kompost från Hasselfors Garden. I början använde de komposten som ett bottenlager direkt på gräsmattan för att skapa optimala förhållanden för unga plantor som ska gro och växa. Nu använder de komposten ovanpå marken, vilket hjälper till att ge en näringsrik jord med god struktur för rötterna att ta fart och främjar etableringen.

– Vi upplever att komposten är enkel att arbeta med och kräver inte mycket per år när den väl är utlagd. I början krävs en större mängd för att berika och förbättra jorden, men sedan räcker det med en påfyllning på endast 1-2 cm per år för att stärka jordens bördighet och ge näring till det mikrobiologiska livet i marken, förklarar William.

 

Visionen för framtiden; produktiva platser istället för destruktiva produktionskedjor

Bröderna William och Max har stora ambitioner för trädgården och vill fortsätta utforska och förbättra sina odlingstekniker. De planerar att dela med sig av sin kunskap genom olika träningsprogram där människor kan lära sig och utbyta erfarenheter. Deras dröm är att fler kommuner och städer följer deras exempel när det gäller hållbar odling och omvandlar platser till gröna och livfulla områden som gynnar både människor, naturen och vår planet.

Min vision är att fler platser och städer blir självförsörjande och producerar sin egen mat. Vi vill förvandla tråkiga urbana områden till hem för biologisk mångfald och samtidigt skapa produktiva platser som kan ersätta destruktiva produktionskedjor, avslutar William som har en passion för hållbarhet och förändring.

 

 

Sök