Hoppa över innehåll

Gödsel

I stadsmiljöer städas ofta det organiska materialet bort eller hindras från återföring genom hårda och kompakta ytor. Det gör att anlagda rabatter, gräsytor och träd i många fall får för lite tillförsel av organiskt material för att täcka sina näringsbehov.

Skötselprodukter

Här har vi samlat alla våra skötselprodukter. Du kan även läsa mer om våra generella tips och riktlinjer för anläggning och skötsel.

Sök