Hoppa över innehåll

Grönkompost

Nyckeln till en levande jord och ett hållbart sätt att ta hand om trädgårdsavfall

Kompost kan ge upphov till väldigt skilda åsikter, antingen älskar man kompost eller så finns det de som inte vill ha det i sina planteringar. Erfarenheterna varierar, men den som har lyckats omvandla trädgårdsavfall till en mylla som kryllar av maskar och liv blir ofta belönad med överdådig blomning och riklig skörd. Bra kompost kan vara det som avgör om man lyckas eller inte med sina planteringar. Speciellt under svåra omständigheter.

På Hasselfors Garden har vi använt grönkompost i stor skala i jordblandningarna i drygt ett decennium och vet att bra kompost ger både fantastiska egenskaper till jordarna, samtidigt som det kräver både arbete och noggrannhet under den långa komposteringen.

Grönkompost

Hållbara produkter är en viktig del i vår hållbarhetsstrategi

Komposter som vi använder innehåller enbart växtbaserat avfall, grenar, kvistar, löv, gräsklipp, m.m, samt restvaruflöden från till exempel skogsindustrin. Att skapa hållbara produkter och omvandla restmaterial från samhället till värdefulla råvaror är en viktig del i vår hållbarhetsstrategi. När råvaror till komposten väljs ska de vara så rena som möjligt och provtagning av till exempel tungmetaller ingår i kvalitetsbedömningen. I själva komposteringen förmultnar det organiska materialet och omvandlas till mull i syrerik miljö med mikroorganismernas hjälp. Det är mikroorganismerna som är i huvudrollen både i komposteringen och senare i växtbäddar när växtrötterna ska etablera sig och sprida ut sig i sin omgivning. Den biologiska mångfalden är inte bara viktig ovan jord utan även i jord i allra högsta grad.

Sök