Hoppa över innehåll

Frodiga planteringar på Göteborgs Botaniska trädgård

På Göteborgs Botaniska trädgård, är kraven på växtlighetens mångfald och skönhet höga och användningen av kvalitetsprodukter har en central roll. Kompost och Frilandsjord utgör grunden till frodiga rundlar, perenner och köksträdgården!

Kompost är en viktig resurs för Botaniska Trädgården

I den maffiga grönskan i Göteborgs botaniska trädgård är variationerna omfattande och besökstrycket högt. Det ställer stora krav på anläggning och skötsel. I några nyanläggningar har flera produkter från Hasselfors Garden använts, för att ge stabila planteringar som håller över tid.

Strax innanför entrén till Göteborgs botaniska trädgård finns sex stycken stora planteringsrundlar. När dessa skulle renoveras föll valet av substrat på Hasselfors Garden Frilandsjord, som anlades med ett djup på cirka 40–45 centimeter, med underbevattning.

– Jorden är idealisk att arbeta med, eftersom den både är lätthanterlig men också lite tyngre än många andra substrat. Därför sjunker den samman i väldigt liten grad och håller sin struktur väl, säger Einar Larsson, projektsamordnare och trädgårdsmästare vid botaniska trädgården.

Hållbara planteringar med Frilandsjord och Kompost

I en botanisk trädgård ställs det stora krav på att planteringarna ska vara ordentligt anlagda och med goda möjligheter för mångfalden av växtlighet att kunna etablera sig.

Sedan nyanläggningen, våren 2023, har det fungerat bra, menar Einar. Trots att det varit ett par månader av torka, följt av en lika lång period med regn, har jorden dränerats väl. Dock har extremvädret i år gjort all växtlighet lite extra svårbedömd.

– Jag hoppas på en vädermässigt mer stabil säsong nästa år, av många skäl, säger Einar.

Även i köksträdgården, bland bärgivande buskar och träd samt i perennplanteringar med olika ljusförhållanden användes frilandsjorden. I grönsaksodlingen är bäddarna djupa, cirka 50 centimeter, med bevattning ovanifrån. Där kompletterades jorden med Hasselfors Garden kompost.

– Vi använder oss i så stor utsträckning som möjligt av vår egentillverkade kompost, men ibland behöver vi komplettera genom att köpa mer. Hasselfors Garden kompost är färdigbrunnen men ändå färsk, vilket gör att den avsätter näring bra. Den är också fuktighetshållande, vilket är en viktig egenskap, säger Einar.

 

KOMPOSTENS FÖRDELAR

Kompost är ett organiskt jordförbättringsmedel från vilket näringsämnen långsamt frigörs för att växterna ska kunna använda dem. Förutom gödningseffekten förbättrar komposten också markens struktur.

  • Jordens fukthållande förmåga förbättras
  • Organiskt material förbättrar markens vatten- och luftförhållanden
  • Tillför marklevande organismer som behövs för levande jord och friska växter

Kvalitet är det viktigaste

Jämfört med den egentillverkade komposten kändes den inköpta lite lättare i strukturen. Einar menar att det är en fördel för dem att kunna köpa färdig kompost, för att kunna hålla sig till gröna alternativ så långt det går.

– Jag uppskattar det cirkulära systemet i trädgården, därför är kompost en viktig resurs där det finns mycket att vinna. Produkten är mycket användbar för att tillföra olika värden till jorden, säger Einar.

Göteborgs botaniska trädgård har inga nya anläggningsprojekt på gång i närtid, men när det är dags kommer Einar Larsson titta på Hasselfors Gardens olika alternativ.

Vi vill bara ha den allra bästa jorden. Pris är en viktig aspekt, men det allra viktigaste är trots allt kvaliteten!

 

 

 

Sök