Hoppa över innehåll

Chelsea Flower Show

En av årets höjdpunkter Chelsea Flower Show sponsrades av oss i Kekkilä-BVB och vi fick möjligheten att intervjua finska landskapsdesignern Taina Suonio om substratens betydelse för trädgården.

Substrat till Chelsea Flower Show

I maj i år hölls det traditionella och internationellt uppskattade trädgårdsevenemanget, Chelsea Flower Show. Evenemanget anses helt klart vara en av årets höjdpunkter bland landskapsdesigners och yrkesverksamma inom den gröna branschen. Finska landskapsdesignern Taina Suonio vinnaren av Chelsea Flower Show 2019, deltog i vårens evenemang, denna gång tillsammans med den brittiska landskapsdesignern Anne Hamilton. Taina och Annes trädgårdskoncept fokuserade på att öka medvetenheten om sjukdomen kavernöst angiom. Trädgården innehöll växter, buskar och träd speciellt utvalda för att passa konceptet. Vi i Kekkilä-BVB försåg trädgården med jordförbättringsmaterial, grön kompost och substrat för dagvattenhantering.

Chelsea Flower Show

Jordförbättring av befintliga råvaror

Under skapandet av trädgården fanns det en önskan att utnyttja den befintliga jorden för att spara på miljö- och transportkostnader, vi i Kekkilä-BVB levererade råvaror för jordförbättring för att bättra den befintliga kvaliteten och den kompakta jorden på plats, vilket gjorde den mer lämplig för växter och träd. Innan evenemanget frågade vi Taina om användningen av jordförbättring på Chelsea Flower Show.

Hör vad Taina Suonio tänker om jordförbättring:

Återvunna råvaror

Förutom att förbättra befintliga jorden syftade trädgården till att införliva återvunnet material. Därför tillhandahöll vi i Kekkilä-BVB grönkompost för att öka näringen i jorden. Grönkompost förbättrar bland annat markstrukturen, ger värdefulla näringsämnen till växter och träd och förbättrar vattenhållande förmåga i jorden.

Vi frågade Taina om värdet av grönkompost och användningen av återvunnet material i allmänhet för hennes inspirerande del av trädgården på Chelsea Flower Show.

Urbana grönområden

Trädgården försågs också med makadam som används i dagvattenhanteringssubstrat. Dagvattenhantering är verkligen en av de viktigaste aspekterna av landskapsdesign. Taina Suonio är särskilt känd för sitt kunnande inom gröna tak i Finland. Vi ville diskutera med henne planeringen av urbana grönområden, biologisk mångfald och deras betydelse för både djur och människor, och för hela planeten.

 


 


 

Sök