Hoppa över innehåll

Cirkulära råvaror

Närhet och lokal förankring är alltid viktig i kedjan från råvara till produkt till kund, vilket också bidrar med lägre miljöpåverkan.

Återvunna råvaror utan att ge avkall på högt ställda kvalitetskrav

Vi hjälper våra kunder med deras hållbarhetsarbete genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter som håller länge, möjliggör ekosystemtjänster i utemiljöer och bidra till en god bebyggd miljö. Vi strävar efter att öka andel återvunna råvaror i produkterna utan att ge avkall på våra högt ställda kvalitetskrav. Vi utvärderar aktivt valet av råvaror i våra produkter och strävar efter god resurshushållning och att bidra till ökad cirkulär ekonomi. 

Mineralmaterial

Mineralmaterial såsom lera, silt, sand och grus, och i vissa fall makadam, utgör grunden i produkterna. Dess huvudsakliga funktion är att skapa struktur, tillföra dränerande, vattenhållande liksom näringshållande egenskaper och motverka kompaktering. Andelen mineralmaterial i produkterna varierar från 20-100 volym% beroende på produkt och användningsområde.   

Återvunna mineralmaterial  

Genom att reducera eller ersätta jungfuliga material med återvunna material minskas produkternas miljöpåverkan. Återvunna mineralmaterial kan bestå av avbaningsmassor från t.ex. bergtäktsverksamhet, överskottsmassor från bygg- och infrastrukturprojekt, tvättat mineralmaterial från jordtvättar eller krossat bergmaterial. Andelen återvunnet mineraliskt material i produkterna varierar beroende på typ av produkt och lokal tillgänglighet.   

Från jungfruligt mineralmaterial, torv och handelsgödsel till återvunna mineral, komposter och naturliga gödselalternativ – den utvecklingen klappar våra gröna hjärtan för

Organiskt material

Organiskt material utgörs huvudsakligen av torv, kompost, bark och naturgödsel, i vissa jordar tillsätts även biokol.  Dess funktion är att bidra med mull- och näringsämnen samt tillhandahålla luft-, vatten och näringshållande egenskaper. Andelen organiskt material i de tillverkade jordarna varierar mellan 0-80 volym%. Fallskyddsfils och täckmaterial består av 100 volym% förnybart organiskt material.   

Återvunna organiska material  

I vår strävan att reducera användningen av jungfruliga råvaror kompletteras numera torven med kompost tillverkad av park- och trädgårdsavfall, träfiber och bark från skogs- och pappersbruksindustrin samt hygieniserat naturgödsel. Komposterat organiskt material innehåller ofta stor andel näringsämnen vilket gör att andelen tillsatt gödsel ofta kan reduceras. Komposterna är ofta rika på mikroorganismer vilket skapar förutsättning för ett rikt och gynnsamt mikroliv i jordarna. Precis som med andelen återvunna mineraliska råvaror så varierar andelen återvunna organiska material i de tillverkade jordarna beroende på typ av produkt och lokal tillgänglighet. 

Viktiga kvalitetskontroller

Att använda återvunna material, som ofta är mindre homogena och av mer varierande kvalitet, istället för jungfruliga ställer ökade krav vad gäller kvalitetskontroll, produktionsteknik och produktionsstyrning vilket Hasselfors Gardens produktionsteam tillsammans med de tillverkande återförsäljare dagligen jobbar hårt för att säkerställa.  

 

 

Sök