Hoppa över innehåll

Hållbarhetskompass - Ett steg mot grön tillväxt

Vad är en Hållbarhetskompass?

Hasselfors Gardens uppdrag är att bygga grön tillväxt. Målet för vår koncern Kekkilä-BVB är att fördubbla användningen av återvunna och förnybara råvaror i jordar och substrat till 2027.  Hasselfors Garden är redan på god väg mot detta mål.

Med hjälp av Hasselfors Gardens Hållbarhetskompass kan vi på ett omfattande sätt bedöma hållbarheten för våra produkter. En av de viktigaste utgångspunkterna är produktens funktionalitet, med hänsyn till det väljer vi bästa möjliga råvaror så att miljön och naturen påverkas så lite som möjligt.

Hasselfors Gardens Hållbarhetskompass har utvecklats tillsammans med Kekkilä-BVB samt oberoende och ansvarsfulla affärsexperter, verifierad av KPMG.

Hållbarhetskompass | Ramverket Future Fit

(klicka på bilden för att se den större)

Hållbarhetskompassens aspekter

Hållbarhetskompassen hjälper oss att utveckla ett mer ansvarsfullt produktsortiment genom att ge oss svar på dessa områden och frågeställningar:

Lokal

 • Transportavstånd för råmaterial till produktionsanläggningen
 • Transportavstånd för den färdiga produkten till kunden

Miljövänlig

 • Förorenar tillverkningen av produkten mark, vatten eller atmosfär?
 • Har råvarorna skaffats på ett miljövänligt sätt?

 

Socialt ansvarstagande

 • Är produkten säker att använda?
 • Finns det tydliga instruktioner för hur man använder produkten?

 

Klimatvänlig

 • Råvarornas koldioxidavtryck
 • Återvunna och förnybara råvaror

 

 

Vattenbesparing

 • Hur mycket vatten förbrukas vid produkttillverkning?

 

Cirkulär ekonomi

 • Andel återvunna råvaror i produkten
 • Återvinning av produkten
 • Råvarornas förnybarhet

 

 

Användarvänlig

 • Är produkten säker och enkel att använda och bidrar till en mer hållbar vardag?

 

Hållbar förpackning

 • Hållbara förpackningsmaterial om det används
 • Återvinningsbara förpackningar

 

Vi finns här för att hjälpa dig att skapa ansvarsfulla växtbäddar

Tillsammans med oss kan du:

 • Jämföra olika produkter med vår Hållbarhetskompass
 • Bedöma hållbarheten av skräddarsydda projektspecifika produkter
 • Jämföra olika råvarualternativ med avseende på övergripande hållbarhet
 • Vi kan också erbjuda en livscykelanalys (LCA) av odlingssubstrat
Kontakta oss

Våra steg för en grön tillväxt

Grönytor har många positiva effekter för miljön och människor. Välmående stadsgrönska förutsätter fungerande växtbäddar med bra jordar och substrat. Hållbarhetskompassen hjälper oss att skapa ännu mera hållbart produktsortiment.

Vi hjälper dig att ta fram information om substratens hållbarhet för dina framtida projekt!

Hur grön är jorden?

Vi erbjuder dig som arbetar inom den gröna sektorn en möjlighet att få insikt om produktens miljöpåverkan genom att studera våra produkters LCA beräkningar. Detta, för att du ska kunna fatta hållbara beslut och välja rätta produkter och lösningar.

Läs mer

Sök