Hoppa över innehåll

Hållbara val med livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) som hjälpmedel i jakten på hållbara substratval.

Hur grön är jorden?

En Livscykelanalys (LCA) är avsedd för att ge en inblick i den miljöpåverkan produkter, råvaror och processer skapar. Det fina är att den visar miljöpåverkan i flera skeden av produktens livscykel, vid utvinning, produktion, användning och slutligen när produkten tjänat ut. Den kan också ge insikter på områden som resursflöden, koldioxidavtryck och vattenförbrukning.

Vi erbjuder dig som arbetar inom den gröna sektorn en möjlighet att få insikt om produktens miljöpåverkan genom att studera våra produkters LCA beräkningar. Detta, för att du ska kunna fatta hållbara beslut och välja rätta produkter och lösningar.   

Optimering av hållbarhet

I jakten på hållbara produkter är det viktigt att ta hänsyn till övergripande hållbarhet. Varje råvara har sina egna för- och nackdelar. Grus, till exempel, är tungt att transportera men kräver inte vatten eller kemikalier när det produceras. Kompost är lättare att transportera, men behöver utrymme och maskinresurser för hantering under komposteringsprocessen. Barkmull är ett förnybart material, men det kan binda kväve från jorden och därmed kräva extra gödsling.

Det som är viktigt att komma ihåg är att välja substrat som passar till växten och den tilltänkta växtplatsen. Jord eller odlingssubstrat som främjar tillväxten är hållbart – att bearbeta jorden och ersätta olämplig jord med ny, skapar alltid mer utsläpp.

Livscykelanalys tar hänsyn till mer än bara koldioxidavtrycket

Förutom koldioxidavtrycket för ett odlingssubstrat kan LCA-beräkningar användas för att bedöma dess påverkan på klimat, vatten och hälsa genom en rad olika indikatorer. Detta ger en så heltäckande bild som möjligt av produktens miljö- och klimategenskaper. Förutom produktens livscykel kan LCA-kalkylatorn också ge information om miljöpåverkan från processer och enskilda råvaror.

Verktyg lämpat för ändamålet

Det finns olika sätt att beräkna LCA och varje metodik har sina fördelar och begränsningar. För att resultaten ska vara jämförbara bör man använda samma tillvägagångssätt.

Vi använder LCA-metoden som utvecklats av Growing Media Europe (GME), som bygger på PEF (Product Environmental Footprint) metoden.  Denna utvecklades inom ramen för Europeiska kommissionens ”Färdplan för ett resurseffektivt Europa” och förväntas bli en av de mest använda LCA metodikerna i Europa.

Förutom samma metodik är det viktigt att använda samma systemgränser vid jämförelser av resultat. Det går att utesluta vissa stadier av livscykeln. Välkända termer i detta avseende är ”cradle to gate” (vaggan till porten) som utesluter användningsfasen och livscykelns slutskede och ”cradle to grave” (vaggan till graven) som inkluderar alla livscykelstadier.

Förutom LCA bedömer vi hållbarhetsaspekterna med följande metoder och mått:

  • Vi använder stor andel återvunna råvaror i våra odlingssubstrat och växtjordar. År 2022 uppnådde vi till 43% återvunna råvaror i våra produkter. Vi arbetar systematiskt med att finna och utvärdera olika materialflöden, både lokalt, regionalt och nationellt.
  • Vår hållbarhetskompass används för att fastställa den övergripande hållbarheten för våra produkter och de råvaror som används i dem. Hänsyn tas till användbarhet, vattenbesparing, social hållbarhet, närhet, klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och produktens påverkan på naturen. Verktyget har validerats av KPMG

Livscykelanalys i utformningen av hållbara odlingssubstrat

På Hasselfors Garden samlar vi kontinuerligt in data om våra råvaror och produktionsanläggningar för att hålla LCA verktyget uppdaterat. LCA ger oss viktig information när vi skapar nya produkter och väljer råvaror. Med hjälp av LCA kan vi jämföra olika produkters miljöpåverkan eller skräddarsy produktrecept till specifika projekt för att uppfylla projektens klimatmål.

  • Hjälper dig att utforma hållbara odlingssubstrat
  • Utforma ett speciellt odlingssubstrat och bedöma dess övergripande hållbarhet
  • Jämföra olika råmaterialalternativ för odlingssubstrat med avseende på övergripande hållbarhet
  • Odlingssubstrat på plats
  • Jämförelse av grundläggande produktsortiment

 

 

Vill du veta mer om LCA?

Vill du veta mer eller önskar en LCA-kalkyl? Fyll i formuläret med din förfrågan så hör vi av oss!

För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi veta, leveransort, kundnamn, råvara alternativt recept och om du önskar cradle to gate eller customer.
Jag vill prenumerera på nyhetsbrev för..
Vi har två nyhetsbrev det ena för föreskrivande led och planering och det andra för praktiskt grönt byggande, välj det alternativ som intresserar dig.

 

Sök