Hoppa över innehåll

Biokol och kolsänkor

I det omfattande arbetet att skapa klimatneutrala städer och byggnader med netto noll utsläpp arbetar vi för att kunna erbjuda klimatneutrala jordar.

Minimera utsläppen och skapa klimatneutrala produkter

Vi har tagit fram klimatberäkningar* på några av våra viktigaste produkter och fortsätter nu arbetet för att kunna erbjuda dig som beställare klimatneutrala jordar. I över 10 år har vi haft biokol som råvara i en del av våra produkter. Nu vill vi att du som kund ska få tillgång till den kolsänka som biokolet medför. Kolsänkan kan används för att väga upp vår produkts koldioxidutsläpp så att nettovärdet blir noll, vilket förbättrar din verksamhets eller projekts klimatprestanda. 

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera utsläppen, men för att skapa helt klimatneutrala produkter behöver återstående utsläpp neutraliseras med kolsänka. Vi har som målsättning att kolsänkan ska köpas från samma leverantör som biokolet kommer från. Kolsänkan är tredjepartsgranskad, certifierad och inte såld till annan aktör. 

Genom att inkludera kolsänkan i produkten får du inte enbart en koldioxidneutral jord till ditt projekt, utan satsar också på aktörer på marknaden som möjliggör tekniker för kolinlagringen.

*Klimatberäkningarna är granskade av företaget 2050 Consulting AB

Sök