Hoppa över innehåll

Gröna digitala seminarier

Under hösten har vi arrangerat Gröna digitala seminarier riktade till dig som jobbar som landskapsarkitekt, med anläggning och som föreskriver eller anlägger gröna stadsmiljöer.

Om du missade något av våra tidigare seminarier har du nu möjlighet att se dem i efterhand.

BlueGreenGrey systems
Kent Fridell från Edges förklarar olika begrepp och hur vi kan planera och projektera för framtidens attraktiva och hållbara städer ur ett dagvattenperspektiv med blågröngrå system.

Ängsplantering i urbana miljöer
Lina Pettersson från Veg Tech föreläser om fördelarna med att anlägga en äng och hur man kan använda biokol i ängsplanteringar.

Har du förslag på ämnen som du skulle vilja veta mer om så hör gärna av dig då tanken är att den här föreläsningsserien ska fortsätta även under våren 2023.

Sök