Hoppa över innehåll

Gör det någon skillnad om jag använder gödsel?

Det talas ofta om att gödsel måste tillsättas i odlingen, men varför då? Och spelar det egentligen någon roll vilket typ av gödsel jag använder mig av? Dessa frågor, och mycket mer, besvaras i denna artikel.

Gödsel – så här funkar det

I grunden behöver alla växter samma näringsämnen. Men för att förstå gödslingen behöver vi titta på hela odlingssystemet där vi har våra växter. Växer plantorna i marken kan rötterna söka sig utåt och nedåt för att finna den näring de behöver. Där kan det finnas en stor buffert. Växer plantorna i krukor eller andra avgränsade odlingsbäddar blir utrymmet begränsat och systemet blir mer beroende av att ny näring tillförs vid rätt tidpunkt.

Jorden är som ett batteri

Jorden i sig är som ett batteri som är mer eller mindre laddat med näringsämnen. Leriga och mullrika jordar kan lagra mycket näring medan sand och moränjordar är magrare. Genom att använda gödsel som är naturbaserade förbättrar du jordens förmåga att fungera som ett batteri. Mull och mikroliv lagrar näringen tills växterna behöver den. För att veta vad jorden verkligen innehåller kan du skicka in en analys. Det bästa sättet att förstå din jord och näringstillgången är att studera växterna som växer i jorden och notera vad som händer när du gödslar.

Vad gör gödsel för skillnad för din plantering

Tillväxten styr behovet

Växterna har olika storlek och tillväxttakt. De tar upp näringsämnena i lite olika takt och proportioner beroende i vilken fas de befinner sig. Mest näring förbrukar en stor planta som snabbt ökar sin biomassa genom att bilda nya grenar och blad. Många av våra grönsaker är just sådana växter som behöver mycket näring för att kunna växa fort och hinna utvecklas till skörd under sommaren. Äldre växter som stannat av behöver inte så mycket näring för tillväxt men kanske för att orka sätta frukt eller klara av vinterns kyla. Saknas något näringsämne stannar tillväxten av eller kvaliteten på blommorna och frukten försämras. De snabbväxande växterna får inte ha brist på näring och till dem eller sådana som står i kruka är snabbverkande mineralgödsel praktiskt som extra tillskott när det börjar tryta i jorden.

Sök