Odla morötter

Att odla morötter är enkelt. Allt som behövs är lite frön och en jordplätt i trädgården, pallkragar eller varför inte prova att odla morötter i några stora hinkar på balkongen! Vill du göra de hela ännu lite lättare så tillverkar du fröband som du enkelt bara gräver ner.

Så morötter
Det finns tidiga och sena morötter. De tidiga morötterna skördar och äter du efter hand under sommaren. De sena skördar du på hösten och kan förvara svalt under vintern. Det står på fröpåsen om sorten är tidig eller sen.

Morötter vill ha en lucker, mullrik och djupgrävd jord så att de få plats att sträcka på sig ordentligt. I trädgårdslandet kan du förbättra jorden på hösten eller innan sådd med kogödsel, torvmull och kompost. Lägg ut ett tjockt lager jordförbättring på jordytan och gräv om med en spade eller grep helst ner till 30 cm djup. Odlar du i pallkrage eller kruka använd Grönsaksjord.

Morötterna ska sås på våren när jorden reder sig, d.v.s. när den torkat upp så att den går att gräva och kratta. När blasten vuxit upp cirka fem centimeter gallrar du bort plantor som står för tätt så att avståndet mellan plantorna blir 2-4 centimeter.

Skörda morötterna efterhand som de växer sig kraftiga.

Gödsla
Gödsla morötterna med kogödsel som innehåller mycket kalium och fosfor. Var försiktig med alltför mycket kväve, då växer blasten så pass mycket att morötterna glömmer bort att lägga kraft på rötterna.

Skörda och förvara
Gräv upp morötterna med en grep. Var försiktig så att de inte bryts av. Stick ner grepen en bit ifrån raden och bänd upp jorden så morötterna lossar. Skaka av jorden men skölj inte med vatten. Skär av blasten, men spara cirka en centimeter.

Förvara vintermorötterna i en hink med fuktad ljus torv. Fyll ett lager torv i hinken, stick ner morötterna och fyll på med mer torv. Ställ hinken svalt men frostfritt.