Hoppa över innehåll

Samarbete ger säkerhet

För Veronica Brännlund, quality and safety manager på Hasselfors Garden, handlar säkerhetsarbete om att skapa en medvetenhet kring säkerhet ute i organisationen. Grunden till en säker arbetsplats handlar om samarbete, kommunikation och ett ständigt lärande.
- Det är genom samarbete vi kan stärka säkerhetskulturen inom hela verksamheten. Det är ett dagligt arbete där vi alla ständigt lär oss nytt, säger hon.

Samarbete ger säkerhet!

För Veronica Brännlund, quality and safety manager på Hasselfors Garden, handlar säkerhetsarbete om att skapa en medvetenhet kring säkerhet ute i organisationen. Grunden till en säker arbetsplats handlar om samarbete, kommunikation och ett ständigt lärande.
– Det är genom samarbete vi kan stärka säkerhetskulturen inom hela verksamheten. Det är ett dagligt arbete där vi alla ständigt lär oss nytt, säger hon.

En trygg och engagerande arbetsplats är sprungen ur en stark säkerhetskultur. Och säkerhetsarbetet innefattar alla i koncernen.
Målet om en nollvision mot arbetsplatsolyckor tar sin form på koncernnivå där Veronica samt representanter från berörda länder och funktioner är representerade. Centralt i arbetet är att stötta koncernen med analysarbete samt diskutera hur man ska gå vidare.

– Statistik visar hur aktiva vi är och gör att vi kan klassificera innehållet och identifiera risker. Lärdomar vi delar med oss av internt i alla våra kanaler samt i säkerhetskampanjer, säger hon.

Veronica berättar att en säkerhetskampanj innebär att lyfta fram en observation, en aktuell risk och hur man kan förebygga den, exempelvis att man bör använda reflexer eller att ha reflexväst tillgänglig i bilen. Det blir som en påminnelse och gör folk lite extra uppmärksamma. En kampanj är ett sätt skapa engagemang samt en medvetenhet kring säkerhet.

Kommunikation och lärande

Koncernens digitala verktyg hjälper till att få till ett smidigt flöde i rapporteringen. Förutom inrapporteringen av riskobservationer och avvikelser finns också möjlighet att rapportera in förbättringsförslag i verktyget, positiva exempel som andra kan ha nytta att lära sig av. Men det är kommunikation, samtal och lärande som gör att verksamheten tänker nytt och hela tiden och medvetandegör ”säkerhetstänket”.

-Vi har QR-koder uppsatta som scannas via mobilen som gör att de enkelt får upp ett formulär.

Det gör att de kan de rapportera in en risk ute på plats, säger hon.

Kommunikation, samtal samt ambitionen att lära sig nytt sätter “säkerhet” på agendan varje dag. När de besöker fabriker delar dem best practices mellan fabriken och medarbetare.

– Det är ett jättebra sätt att öka säkerheten, säger hon.

När en risk väl är rapporterad, klassificerad samt åtgärdad av ansvarig på plats är det också viktigt att det sker en återkoppling till berörda. Dialog och återkoppling är givetvis extremt viktigt och sker också ofta muntligen för att få andras perspektiv samt lära sig mer – samarbete ger säkerhet.

information om hasselfors gardens samarbete kring säkerhet

Vad är en säkerhetsobservation

En säkerhetsobservation är när vi observerar något som skulle innebära en risk och som förebygger att någon gör illa sig eller skadar sig. Det kan vara att material står på fel plats eller blockerar en in- eller utgång eller att något saknas som till exempel en brandsläckare. En risk kan också vara en brist i rutiner eller i arbetsprocessen. En risk kan vara enkel och liten men orsaka skada ändå.

– När ni besöker varandras arbetsplatser håll gärna ett öga på vilka förbättringsmöjligheter ni ser, avslutar Veronica.

Sök