Hoppa över innehåll

Utmanande miljö gav spännande gestaltning

Sedan 2012 har Brf Viva växt fram på Guldheden i Göteborg. Den utmanande miljön har varit såväl en tillgång som en utmaning i skapandet av de nya bostadsgårdarna där substraten fått anpassas efter platsens unika och varierade förutsättningar.

Ett resultat av forskning

Bostadsgården Brf Viva är resultatet av ett forskningsprojekt mellan Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs stad och flera andra aktörer. Visionen i projektet, Positive Footprint Housing, har varit att skapa ett hållbart boende såväl inomhus som utomhus. Bostadsprojektet är anlagt på en före detta naturtomt, om än slyig.

När 02Landskap arkitektkontor kom med i projektet arbetade de för att förstärka platsens känsla och speciella förutsättningar. I bostadsprojekt där det finns berg är det inte ovanligt att sprängningar görs för att skapa mer lätthanterliga och jämna ytor att anlägga på. Brf Viva planerades dock helt annorlunda.

– Området är omkring 7 000 kvadratmeter stort och med varierande topografi . På sina ställen är bergets lutning kraftig och med klippskrevor som vi ville nyttja för att skapa en spännande och variationsrik gestaltning, berättar Sabina Richter, landskapsarkitekt på 02Landskap.

Utmanande miljö ställer krav på fältarbete

Eftersom klippskrevornas djup och storlek varierar mycket har det varit omöjligt att gestalta allt i detalj från kontoret.

I stället har bland annat Sabina gjort täta besök på platsen för att specialanpassa substrat och växter där det behövts.
– Jag har i tidigare projekt samarbetat med Hasselfors Garden med anpassade substratrecept, därför var det naturligt för mig att höra av mig till dem även i det här fallet, för att spåna kring lämpliga lösningar, säger Sabina och fortsätter:
– Här hade vi en del utmaningar i att vissa platser riskerar att torka medan andra kan bli mycket fuktiga. Därför behövde vi hitta en balans i substratens vattenhållande förmågor.

Biodiversitet i fokus

Biodiversitet har varit en prioriterad del i projektet, som tillvaratagits genom en variationsrik plantering med ett betydligt mer utvecklat fältskikt, buskskikt och trädskikt jämfört med vad som fanns här tidigare. I planteringarna skymtar bland annat japansk viva, julros, sockblomma, näsduksträd, magnolia och rhododendron. Det finns också fågelholkar, kompost och takvattnet används för att bevattna planteringarna. Det och mycket annat bidrar till ekosystemtjänster på platsen. Projektet har nu stått klart sedan våren 2019.

– I växtvalen har vi tagit hjälp av Göteborgs botaniska trädgård och vi har landat på omkring 260 växtarter. Det är så frodigt nu och det blir intressant att följa planteringarnas utveckling framöver. Vi kan redan nu se att många fjärilar, insekter och fåglar tycks trivas här, säger Sabina.

Sök