Hoppa över innehåll

Varför är gödsel bra för växterna?

Alla växter behöver näring. De som växer fort och stort behöver mer än de som växer långsamt. Det är via jorden som växterna förser sig med näring. Näringen tas i första hand upp genom rötterna. Jorden är växternas skafferi. Du behöver fylla på skafferiet ibland och då är gödsel det bästa sättet. Följ gärna vår gödselguide så kommer du känna dig säkrare på vad gödsel är och vad det innebär att gödsla.

Vad betyder NPK?

NPK är helt enkelt en förkortning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), det är de tre viktigaste näringsämnena för växtlighet och odlingar i trädgårdarGödsel består av ett eller flera näringsämnen. Till skillnad från oss människor så kan växterna ta upp näringen i form av mycket enkla föreningar ur jorden.

Näringsämnen som växter behöver

De näringsämnen som växten behöver mycket av kallas makronäringsämnen. Till dem räknas kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg) och svavel (S). I mycket mindre mängd behövs även mikronäringsämnen järn (Fe), koppar (Cu), mangan (Mn), zink (Zn), bor (B), klor (Cl), nickel (Ni) och molybden (Mo). Bokstäverna inom parentes är de kemiska beteckningarna för grundämnena. De gör det lättare att jämföra gödselmedlens sammansättning. Utöver dessa näringsämnen tar växterna även upp stora mängder kol (C), väte (H) och syre (O). Dessa ämnen kan växten ta från luftens koldioxid och vatten.

Näringsinnehåll i gödsel

På gödselmedel du köper i butik ska näringsinnehållet finnas angivet. För en snabb jämförelse skrivs innehållet så här, exempel: NPK 12-2-8. Det betyder att det finns 12 % kväve (N), 2 % fosfor (P) och 8 % kalium (K) i det här gödselmedlet. Det är viktprocent som anges. 1 kg av denna gödsel förser jorden med 120 g kväve, 20 g fosfor och 80 g kalium. Du undrar kanske varför det inte blir 100% eller 1 kg tillsammans? Resten består av andra grundämnen som inte är makro- eller mikronäring t.ex. syre och väte. De måste rent kemiskt ingå i de föreningar gödselmedlet består av.

Så jämför du olika gödsel

Alla gödselmedel, naturliga eller industritillverkade, har ett innehåll av växtnäring som kan beskrivas med grundämnenas beteckningar och procentsatser. Du kan titta på NPK-sammansättningen för att jämföra olika typer av gödsel.

NPK 12-2-8 har högre näringshalt än ett gödselmedel med NPK 4-1-2. För att få ut samma mängd näring behöver du alltså tillföra mer av den andra gödseln, närmare bestämt ungefär 3 gånger så mycket.

Förhållandet mellan näringsämnena kan du också jämföra. Både NPK 12-2-8 och NPK 4-1-2 har mer kväve än både fosfor och kalium (12>2, 12>8, 4>1 resp 4>2). Kväverika gödselmedel gynnar bladtillväxt. NPK 2-2-14 och NPK 4-2,5-8 har lika med eller mer än fosfor men mindre kväve än kalium (2=2, 2<14, 4>2,5 resp 4<8). Med mer kalium och fosfor gynnas den kvalitativa växten dvs knopp- och fruktsättning, vinterhärdighet mm.

 

Sök