Hoppa över innehåll

Växelbruk

Genom växelbruk försöker man minska problemen som kan uppstå då samma växt odlas på samma plats under en lång tid.

I grönsakslandet byter växterna plats årligen. Det nya jordgubbslandet planteras inte på samma plats som det gamla och så vidare.

Målet är att förhindra utarmning av jorden och minska växtskyddsproblem. Skadeinsekter som t.ex. morotsfluga hindras breda ut sig. Ogrästillväxten minskas med god planering och markens näringsinnehåll förbrukas jämnt eftersom olika grödor har olika stort behov av markens näringsinnehåll.

Traditionellt växelbruk

Skifte 1
Ärter och bönor d.v.s. baljväxter – baljväxternas rotsystem samlar kväve från luften och tillför kväve till kommande kultur.

Skifte 2
Kål, sallad och lök – konsumerar rikligt med kväve.

Skifte 3
Rotfrukter och potatis – producerar en kvalitativ skörd även om näringstillgången är svag. Jorden kalkas efter detta skifte då det är dags med skifte 1 igen. Baljväxterna trivs i en jord med högre kalkhalt medan kalk skall inte ges till potatis eftersom det ökar mängden potatisskorv.

Sök