Hoppa över innehåll

Växtzoner

Svensk Trädgårds zonkarta- en vägledning för växtval

När du köper vedartade växter finns det ofta angivet upp till vilken zon växten kan odlas. Det betyder att växten normalt klarar klimatet i den angivna zonen. Det är en god vägledning men många andra faktorer som jordmån, dränering, snötäcke och läförhållanden spelar också in.

Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges  på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Det är inte självklart att de ”högsta” zonerna alltid finns i norra Sverige.

Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.

Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma.

Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Zonkartan gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd.

Läs mer om zonkartan på: Svensk Trädgård

Zonkartan är med tillstånd lånad av Svensk Trädgård.

Sök