Hoppa över innehåll

Vinterskyddda dina träd i trädgården

Förutom äppelträd smakar många andra fruktträd gott för både sorkar och harar under vintern. Därför måste träden skyddas på olika sätt. Skydda stammen så att gnagarna inte kommer åt att äta upp barken. I snörika områden bör även de nedersta grenarna skyddas. Skydda rötterna mot vattensork.

Gör så här för att vinterskydda dina träd:

1. Rulla en plastspiral runt stammen. Det är viktigt att spiralen skyddar stammens bas eftersom åkersorken äter barken vid markytan.

2. Placera ett minst 1,5 m högt metallnät runt trädet som skydd mot harar.

3. Packa snön runt stammen under vintern. På så sätt är det svårare för sorkarna som rör sig under snön att komma åt trädet.

Sök