Hoppa över innehåll

Beskärning av fruktträd

När ett träd beskärs får den en balanserad krona som släpper in solljus till trädet. Trädet får starka bärande grenar och det blir lättare att plocka frukten vars kvalité blir bättre. Beskärningstid är traditionellt på vårvintern eftersom det då finns tid till detta och det syns tydligt hur grenarna växer. Annars är de så kallad JAS-månaderna (Juli-Augusti-September) utmärkta för beskärning av fruktträd.

Du vill ta bort grenar som växer rakt in i kronan, parallellt med stammen, är skadade eller skaver mot varandra. Grenar som växer parallellt med stammen rakt upp kallas konkurrerande toppskott. Dessa grenar ska du ta bort då de tar mycket energi från trädet.

Om du har beskurit trädet hårt under våren kan trädet få vattenskott under sommaren som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Du vill ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning. Det är viktigt att inte ta bort alla vattenskott samtidigt, detta leder enbart till att ännu fler växer ut nästa år. Äppelträd är ett exempel på fruktträd som får ofta vattenskott.

Se över dina fruktträd och gallra bland plommon- och äppelkarten så får träden mer kraft till den frukt som är kvar.

Om du har ett träd med flera olika sorter i sig, ett familjeträd, måste du hålla reda på var de olika sorterna är så att du alltid har kvar minst en gren av varje sort.

Sök