Hoppa över innehåll

Beskärning

Genom att beskära en växt kan du reglera höjd, omfång och tillväxt. Rätt utfört kan du skapa en stadig och vacker form samt främja blad, blomning och fruktsättning. När du beskär en växt får den in mer ljus. Ljuset stimulerar tillväxten men gör också att grenverket torkar upp fortare och risken för svampsjukdomar minskar.

Rotsystemets storlek är anpassat efter växtens grenverket vilket gör att en hård beskärning kommer resultera i att trädet kompenserar för de förlorade grenarna genom att skjuta vattenskott, dessa är fruktbärande. Under sensommaren är dessa skott mjuka och enkla att klippa bort. Du vill inte klippa bort alla utan spara två tredjedelar för att gynna fortsatt utveckling av kronan.

Om du behöver genomföra en större beskärning på en växt kan det vara bra att utföra arbetet över en treårsperiod. En för kraftig insats kan skada din växt mer än hjälpa den då det går åt mycket energi att läka de sår som skapas vid beskärning.

Underhållsbeskärning där du till exempel tar bort skadade eller döda grenar kan du utföra varje år.

När ska du beskära?

En generell riktlinje är att du ska inte beskära dina växter under våren, med undantag för några växter. Att du ska undvika beskärning under våren är för att saven i växterna stiger och de då blöder lätt. När savflödet är rikt är det enklare för svampsjukdomar och röta att få fäste i de snittytor som skapas vid beskärning men när flödet av sav är mindre så hinner såren torka in och slutas innan vintern vilket minskar risken för svampsjukdomar och röta.

JAS perioden

Står för juli, augusti och september och är den period då en stor del av träd och buskar kan beskäras. Känsliga träd och buskar bör alltid beskäras under JAS perioden och stenfrukt som plommon och körsbär på hösten efter skörd.

Senvintern

Kärnfrukt som äpplen och päron kan vara svåra att beskära under JAS-perioden då de oftast inte är skördade så tidigt. Istället kan du beskära dessa på senvintern när temperaturen överstiger -10 grader men det är fortfarande god tid innan saven stiger. Beskärning när temperaturen understiger -10 grader kan skada dina växter då vävnaderna fryser.

Vårvinter

Precis i skiftet mellan vinter till vår, innan knopparna sväller, är det tid att beskära sommar- och höstblommande prydnadsbuskar.  Du kan underhållsbeskära dina prydnadsbuskar varje år för att stimulera tillväxten och skapa en tät växt med vacker form. Övergången från vinter till vår är även en bra period för beskärning av många barrväxter som inte har hunnit börja sin tillväxt än.

Våren

Under våren ska du beskära rosor, klängväxter som klematis och buskar som blommar på årets nya skott, så kallade årsskott.

Hösten

På hösten klipper du bort gamla och döda grenar på dina bärbuskar.

Hur ska man beskära?

Beskär strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Då kommer grenen fortsätta växa åt det håll som ögat pekar. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen. Rätt utfört kan du skapa en stadig och vacker form samt främja växtens blad, blomning och fruktsättning.

Blad eller blomma

Om du beskär grenen ovanför en bladknopp kommer en ny gren växa ut. Om du klipper ovanför en blomknopp stimuleras blomningen och därmed fruktsättningen. Du ser skillnad på knopparna då blomknoppar ofta är rundare och täckta av ett vitt ludd medan bladknoppar är mer trekantiga, något mindre och ligger platt mot grenen.

Stora grenar

Stora grenar som är mer än 10 centimeter i diameter, som du vill korta ska beskäras i etapper för att minska risken för fläkskador. Första snittet lägger du från undersidan på grenen cirka 30 centimeter från stammen. Det andra snittet lägger du från ovansidan cirka 50 centimeter från stammen. När den yttre delen av grenen faller till marken begränsas fläkskadan som uppstår till det första snittet. Därefter kan du såga av resten av grenen precis utanför grenkragen, den ringformad utbuktning där grenen möter stammen. Vid beskärning av stora grenar bör du avvakta med övrig beskärning tills trädet återhämtat sig.

Grenkragen

Där grenen möter stammen sitter en ringformad utbuktning som kallas grenkragen. Där sitter de sårläkande ämnen som täcker över sårytan vid beskärning. När du beskär ska du alltid såga precis utanför grenkragen så att den förblir intakt efter beskärning. Om den skadas eller tas bort blir det svårare för trädet att läka såret och risken för virus och svampangrepp ökar.

Sök