Hoppa över innehåll

Beskära barrväxter

Regelbunden beskärning ger tätare och mer välformade barrväxter.

Barrväxter ska som regel beskäras så att det alltid sitter kvar lite gröna barr under snittet eftersom de inte kan bryta nya skott från kala grenar. Undantaget är idegran som tål betydligt hårdare beskärning. Thuja, idegran och gran ger fina häckar och måste hållas efter årligen. Thuja och idegran lämpar sig också för formklippning.

När skall man beskära?

Vilken barrväxt det är avgör när det är bäst tid för beskärning och hur beskärningen ska göras. Man kan dela in barrväxterna i två grupper:

Tallgruppen

Nya skott växer ut på våren och växer fram till midsommar. Sen slutar de att växa och nästa års knoppar börjar bildas. Gran, ädelgran och tall hör till denna grupp.

Gran – korta någon centimeter av årstillväxten, håll in bredden redan på de unga plantorna. Toppa när plantorna nått önskad höjd. På gamla granhäckar kan man ibland hoppa över beskärningen en säsong för att stimulera vitaliteten. Använd sekatör på unga plantor.

Ädelgran – beskärs normalt inte men årsskotten kan kortas in juli – september

Bergtall – bryt av cirka halva delen av de mjuka årsskotten för hand vid midsommartid.

Idegransgruppen

Växer kontinuerligt med nya skott från vår fram till sensommaren. Kan beskäras på vintern, våren och sensommaren/tidig på hösten. Enar, cypress, thuja, idegran och ceder hör till denna grupp.

En – beskärs i mars-april innan tillväxten kommit igång. Toppa in de grenar som sticker iväg för långt med en sekatör så att plantan hålls balanserad.

Cypress – bredden beskärs med häcksax i september, spara lite av årstillväxten. Thuja toppas när den nått önskad höjd.

Thuja – bredden beskärs med häcksax i september, spara lite av årstillväxten. Thuja toppas när den nått önskad höjd.

Idegran – beskärs på vårvintern innan tillväxten kommit igång, använd sekatör eller häcksax.

Skadade och sjuka samt kvistar som frostskadats tas bort. För att det inte skall rinna kåda på stammen lämnas en 5 cm lång tapp vid beskärning av gran, ädelgran och tall.

Sök