Hoppa över innehåll

BIO-jord – gynnsam återvinning för både jord och växter

Hasselfors Garden utökar sitt Parksortiment med en grupp nya kompostjordar för anläggning. De har samlats under namnet BIO som läggs till efter det ordinarie namnet. Det utökade sortimentet är ett svar på en ökad efterfrågan på hållbara, miljöanpassade produkter och en önskan om att återvinna mer avfall.

I sortimentet finns Gräsmattejord BIO, Trädgårdsjord E BIO, Rabattjord BIO, Frilandsjord BIO, Växtjord typ C BIO samt den rena grönkomposten som kan användas som jordförbättring och mulch. Sortimentet täcker en bred användning, särskilt i sammanhang där materialkraven är höga. Hasselfors Gardens BIO-jordar finns tillgängliga i Mälardalsområdet och i Malmö där efterfrågan på bra jord är stor.

Grönkompost görs av avfall som grenar, gräsklipp, löv och annat trädgårdsrens. Kompostering görs under kontrollerade former för att säkerställa förmultning, struktur och näringsinnehåll. Kompostering pågår i minst ett halvår för att nå en tillräckligt god förmultning. BIO-jordarna har olika andel kompost beroende på användningsområde, det är mullhalten som styr tillsättningen i jorden.

Grönkomposten ökar mullhalten i jorden och bidrar även med växtnäring och mikroliv. En levande jord fylld av mikroorganismer gör att jorden kan omsätta döda växtdelar och annat organiskt material till växtnäring som rötterna kan ta upp. Mullhalten gör också att jorden får en god fukthållande struktur. BIO-jordarna används vid anläggning av växtbäddar eller gräsytor och sluter kretsloppet som med växternas hjälp kan börja om på nytt.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Karin Fagerström-Barker, karin.barker@hasselforsgarden.se, 070-289 89 33
Ann-Sofi Magnusson, ann-sofi.magnusson@hasselforsgarden.se, 019-7614235

Sök