Hoppa över innehåll

Citykross omdefinierar begreppet jord

Citykross är produkter som vid första anblick inte ser ut som jord eftersom de är så grova. Citykross kan användas för nyanläggning av alla typer av växtbäddar men även för renovering. Björn Embrén, trädspecialist hos Stockholms stad har testat blandningar i planteringar med perenner, buskar och träd men även till gräsytor med förvånansvärt bra resultat.

Den främsta fördelen med Citykross-jordarna är att de naturlig skapar en stabil struktur som inte kompakteras. Citykross består av krossad sten i väl definierade fraktioner, biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det ger skelettjordar där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna. Biokolet är finfördelat och täcker krossets ytor, det samlar näringsämnen ifrån markvätskan som växterna kan utnyttja. Biokolet har även en positiv inverkan på mikroorganismernas etablering och gynnar tillväxt av mykorrhiza. Grönkomposten innehåller växtnäring som frigörs långsamt och främjar etableringen av växterna tack vare ett aktivt mikroliv.

Citykross har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden. Biokol i jord är klimatpositivt. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka i jorden. Grönkomposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna. Bergkross har tidigare inte använts i växtbäddar men är på många sätt ett bra alternativ till naturgrus som på många platser inte längre är tillåten att utvinna eftersom det ska bevaras för framtiden. Krosset finns tillgängligt i väldefinierade fraktioner som skapar förutsägbara, jämna jordar. Med Citykross är det slut på täta, kompakterade växtbäddar där rötterna inte får luft.

· Citykross mini har krossfraktion 2–5 mm och används som ytjord till planteringar med gräs, perenner, mindre buskar. Läggs ut som ett 10–30 cm tjockt ytlager ovanpå Citykross small.
· Citykross small har krossfraktion 8–16 mm och används som ett 5–10 cm djupt avskiljande lager mellan mini och medium/large i växtbädden.
· Citykross medium har krossfraktion 16–32 mm och används som ett 20–40 cm djupt bottenlager till växtbäddar för buskar och mindre träd.
· Citykross large har krossfraktion 32–63 mm och används som ett 20–40 cm djupt bottenlager i trädgropar

För ytterligare information vänligen kontakta;
Theodor Odgaard, Key Account Manager Stockholm & Mälardalen, 076-677 36 89
Peter Johansson, Key Account Manager, 070-622 52 52

Eller kontakta kundcenter, 020-505 070.

Sök