Hoppa över innehåll

Citykross utmanar begreppet jord

Den främsta fördelen med Citykross är att den naturligt skapar en stabil struktur som inte kompakteras. Citykross är en blandning av krossad sten, biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det är som en skelettjord i miniformat där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna.

Biokolet är finfördelat och täcker krossets ytor. Det samlar näringsämnen ifrån markvätskan som växterna kan utnyttja. Biokolet har även en positiv inverkan på mikroorganismernas etablering och gynnar tillväxt av mykorrhiza. Grönkomposten innehåller växtnäring som frigörs långsamt och främjar etableringen av växterna tack vare det aktiva mikrolivet.

Citykross har fler klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbäddarna ta emot regnvatten som renas av biokolet och förs vidare ner i växtbädden. Biokolet är stabilt och fungerar som kolsänka. Med grönkompost återförs växtnäring. Kross är ett bra alternativ till naturgrus som på många platser inte längre är tillåten att utvinna eftersom det ska bevaras för framtiden.

Citykross är en produkt som vid första anblick inte ser ut som jord eftersom den är så grov. Citykross kan användas för nyanläggning av alla typer av växtbäddar men även för renovering. Björn Embrén, trädspecialist hos Stockholms stad har testat blandningen i planteringar med perenner, buskar och träd men även till gräsytor med förvånande bra resultat. Med Citykross är det slut på täta, kompakterade växtbäddar där rötterna inte får luft.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Theodor Odgaard, Key Account Manager Stockholm & Mälardalen, 076-677 36 89
Peter Johansson, Key Account Manager, 070-622 52 52

Eller kontakta kundcenter, 020-505 070.

Sök