Hoppa över innehåll

Hasselfors Gardens finska ägare Vapo går samman med nederländska BVB

Finska Vapo Oy:s trädgårdsdivision och Dutch BVB Substrates går ihop och skapar Europas bredaste, ledande företag på marknaden för professionella odlare och trädgårdsodling. Vapo Oy är moderbolag åt det svenska bolaget Hasselfors Garden AB. Bolagens långa erfarenhet av professionell odling förs nu samman med förhoppning att den nya konstellationen, som kommer heta Kekkilä BVB Oy, ska kunna erbjuda attraktiva lösningar enligt den växande globala trenden med lokalt producerad mat, attraktiva grönytor och hållbar skötsel av färskvattenresurser. Denna sammanslagning är ett steg i förverkligandet av Vapos nya strategi. Pro forma nettoomsättning för det nya bolaget kommer att uppgå till ca 240 miljoner euro och bolaget kommer att sysselsätta ca 500 anställda. Vapo Oy kommer äga 70 procent och van Buuren-familjens investeringsföretag kommer äga 30 procent av företagets aktier.

Finska Vapo Oy:s trädgårdsdivision och Dutch BVB Substrates går ihop och skapar Europas bredaste, ledande företag på marknaden för professionella odlare och trädgårdsodling. Vapo Oy är moderbolag åt det svenska bolaget Hasselfors Garden AB. Bolagens långa erfarenhet av professionell odling förs nu samman med förhoppning att den nya konstellationen, som kommer heta Kekkilä BVB Oy, ska kunna erbjuda attraktiva lösningar enligt den växande globala trenden med lokalt producerad mat, attraktiva grönytor och hållbar skötsel av färskvattenresurser. Denna sammanslagning är ett steg i förverkligandet av Vapos nya strategi. Pro forma nettoomsättning för det nya bolaget kommer att uppgå till ca 240 miljoner euro och bolaget kommer att sysselsätta ca 500 anställda. Vapo Oy kommer äga 70 procent och van Buuren-familjens investeringsföretag kommer äga 30 procent av företagets aktier.

Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största torvaktören i Europa. Företaget har en ledande position bland de nordiska länderna med sina väletablerade varumärken Kekkilä Garden och Hasselfors Garden. För närvarande exporteras produkter under varumärket Kekkilä Professional till över 80 länder. Dessutom säljer Vapo råmaterial för trädgårdsodling globalt.

Nederländska Bas van Buuren B.V. är ett familjeföretag som grundades 1908 av familjen Van Buren. BVB verkar för professionella odlare, konsumenter och offentliga grönytor, fokus ligger på konsumenten, hållbara lösningar, forskning och utbildning. Företaget exporterar mestadels sina produkter under BVB substratsmärke till mer än 80 länder.

Det nya företaget, Kekkilä-BVB Oy, kombinerar den omfattande kunskapen de båda aktörerna har inom sina respektive marknadsområden med kompetens inom forskning och utveckling och en ständigt växande bas av material. Tillsammans kan företagen, genom Kekkilä-BVB Oy, ta nästa steg mot den växande globala marknaden.

Sammanslagningen är ett konkret steg i Vapos strategi att erbjuda hållbara lösningar för odling

Enligt Jan Lång, styrelseordförande för Vapo, är Vapo och BVB perfekta partners. ”Vi har en gemensam syn på branschens framtid och tillsammans är vi mer konkurrenskraftiga för att lyckas på en globalt växande marknad. Vi se att detta ökar värdet på bolaget för Vapos aktieägare” säger Lång entusiastiskt.

Sammanslagningen är ett konkret exempel på Vapos nya strategi. Tidigare i år reviderade Vapo sin strategi och valde den snabbt växande globala marknaden för professionell odling som ett av sina strategiska fokusområden. Megatrender som till exempel växande befolkning, urbanisering och brist på färskt vatten ligger bakom behovet av högre effektivitet inom den lokala matproduktionen” säger Vesa Tempakka, VD för Vapo Oy.

”Nederländerna är som Silicon Valley för trädgårdsodling. Med BVB tar vi täten inom trädgårdsodling, ekosystemtjänster och ny teknologi. Tillsammans kan vi utveckla innovativa lösningar för den bästa odlingen nära konsumenten. Företaget är en ny typ av aktör på den globala trädgårdsmarknaden med resurser att konkurrera i den högre ligan” fortsätter Tempakka. Vapo Group har länge varit en av BVBs huvudleverantörer av råmaterial och företagen samarbetar redan inom forskning och utveckling.

Mart van Buuren, BVBs ägare kommenterar:

”BVB är ett familjeföretag vars målsättning alltid har varit att leverera produkter som väl möter våra kunders högt ställda krav. Det är viktigt för oss att vår affärspartner delar samma värderingar, där samarbete, hållbarhet och kundfokus är kärnan i vår strategi. Detta ger oss möjlighet att diversifiera vårt erbjudande till våra kunder och sprida vår kompetens på nya marknader. Vi förstår branschen, våra kunder och varandra. I det närmsta kompletterar våra företag varandra perfekt vilket ger oss en utmärkt grund att bygga vår gemensamma framtid från.” säger BVBs ägare.

Kekkilä-BVB Oy

  • Huvudkontor i Vantaa, Helsingfors, Finland
  • Vapo Oy kommer att äga 70 procent och van Buuren-familjens investmentbolag kommer att äga 30 procent av företagets aktier.
  • Företagens välkända varumärken kommer finnas kvar.
  • Pro forma nettoomsättning kommer uppgå till ca 240 miljoner euro och det kommer ha cirka 500 anställda.
  • Yrkesodling kommer utgöra 48 procent, trädgårdsodling och öppna grönytor 39 procent och råmaterial, djurskötsel och återvinning 13 procent av företagets nettoomsättning.
  • 37 procent av företagets affärsverksamhet kommer komma från de nordiska länderna, 27
    procent från Nederländerna, 18 procent från central- och Östeuropa. Företaget kommer även exportera en betydlig andel till Asien, Afrika och både Nord- och Sydamerika. De båda företagen exporterar redan idag till över 80 länder.

Det nya företaget planeras starta så snart som möjligt år 2019. Transaktionen kommer inte kräva ytterligare granskning från myndighetshåll. Sammanslagningen kommer inte heller i nuläget att påverka de anställda på något av företagen.

Ytterligare information:

Vesa Tempakka, CEO, Vapo Group
+358 (0)400 726 727
vesa.tempakka@vapo.fi

Peter Jan Kuiper, CEO, BVB Substrates
+31 (0) 653 853 484
PJKuiper@bvb-substrates.nl

Juha Mäkinen, Director, Grow&Care Division, Vapo Group
+358 (0)400 464 549
juha.makinen@kekkila.fi

Guido Linders, Commercial Director, BVB Substrates
+31 (0) 77 366 93 93
GLinders@bvb-substrates.nl

Ahti Martikainen, Director, Communications and Public Relations, Vapo Group
+358 (0)40 680 4723
ahti.martikainen@vapo.fi

Länk till mediabank:
Mediabank
www.vapo.com
www.vapo.com/en
www.bvb-substrates.nl

Vapo Oy

Finska Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största tillverkaren av trädgårdstorv. Företaget är en marknadsledare bland de nordiska länderna tack vare sina väletablerade varumärken Kekkilä Garden, Hasselfors Garden och Kekkilä Professional. Divisionen, Grow&Care, inom Vapo inkluderar företagen Kekkilä Oy, Hasselfors Garden AB och Kekkilä OU. Divisionen fokuserar på kunder och produkter inom professionell yrkesodling trädgårdsodling och offentliga grönytor, men även försäljning av råvaror samt produkter för djur såsom strötorv. Den totala nettoomsättningen av dessa verksamheter är cirka 125 miljoner euro. Företaget sysselsätter idag cirka 250 människor i Finland, Sverige, Estland och Spanien. För närvarande exporteras produkter under varumärket Kekkilä Professional till över 70 länder.

Vapo gruppen omsätter 420 miljoner euro och har runt 700 anställda i Finland, Sverige och Estland. Vi har tre divisioner; Växtlighet och omvårdnad, Energy, och New Businesses. Vår energiverksamhet finns under namnen Vapo Oy, Neova AB och AS Tootsi Turvas.

Bas Van Buuren B.V

BVB Substrat B.V är ett 110-årigt familjeföretag, baserat i Nederländerna, ursprungslandet för professionell trädgårdsodling. De huvudsakliga affärsområdena är professionell trädgårdsodling, retail och anläggning. Den huvudsakliga målgruppen är professionella grönsaksodlare för exempelvis sallad, örter, svamp och frukt, odlare av prydnadsväxter och verksamheter inom skogsplantering. Bolagets totala nettoomsättning uppgår till ca 125 miljoner euro, och bolaget har cirka 280 anställda. Företagets produkter marknadsförs huvudsakligen inom BVBs substrats egna varumärken. BVB har försäljningskontor i bland annat USA, Spanien, Belgien, Tyskland och Australien och exporterar till över 80 länder.

Sök