Hoppa över innehåll

Trädgårdsjord E gynnar tillväxten!

Trädgårdsjord E, ibland även kallad ”Enköpingsjorden” därför att den ursprungligen togs fram när Enköpings välkända perennplanteringar anlades. Trädgårdsjord E är rotogräsfri vilket innebär att skötselkostnaderna kan hållas nere. Växternas etablering kan ske utan konkurrens och med estetiskt bibehållna värden. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringen hålls kvar i växtbädden. Att den är sållad, jämn och lättarbetad är en stor fördel när man arbetar i lite större planteringar och parker där stora mängder jord hanteras.

Sammansättningen i Trädgårdsjord E består av sand, torv och lera och mineralämnenas kornstorleksfördelning motsvarar riktlinjerna i AMA anläggning för jord typ A. Jordens pH-värde är 6,0–7,0 och mullhalten är 7–9 viktprocent.

Trädgårdsjord E finns i tre varianter: ogödslad, mineralgödslad och naturgödslad. Den ogödslade jorden behöver grundgödslas innan användning medan de gödslade varianterna har fått en moderat startgiva som kompletteras med en växtanpassad gödslingsplan under etableringen.

Fördelarna med Hasselfors Gardens Trädgårdsjord E har upptäckts inte minst av Lisebergs trädgårdar där den 20 000 kvm stora parkdelen Lustgården använder jorden. Alla de utställare som medverkade i de popup-parker som pryder Kungsportsavenyn i Göteborg fram till den 7 augusti, använde Trädgårdsjord E som var inköpt av Göteborgs kommun.

Hasselfors Gardens Trädgårdsjord E levereras antingen i lösvikt eller i storsäck. Trädgårdsjord E finns tillgänglig över hela landet från ett nätverk av lokala tillverkare och jordterminaler.

Vill du beställa jord?

Kontakta vår kundtjänst:
020-505070
mark@hasselforsgarden.se

Sök