Hoppa över innehåll
Eget jordrecept

Ditt egna jordrecept

information om hasselfors garden säkerhetsarbete

Vi har ett brett sortiment av växtjordar som passar till de flesta användningsområdena. Ibland kan t.ex förutsättningarna på växtplatsen ställa speciella krav för att jorden ska fungera optimalt.

Vi har genom året skapat många kundspecifika recept för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med växtbäddar i krävande miljöer. Du kanske har en egen ide hur jordblandningen ska se ut eller kanske kan vi hjälpa dig med att lösa ett problem på växtplatsen.

Tveka inte att kontakta oss så kan våra produktspecialister hjälpa dig. Förutom de vanligaste råvarorna såsom torv, kompost, bark, sand och lera så har vi även pimpsten, biokol och stenkross i olika fraktioner. Gödslingen kan vi också komponera efter önskemål.

information om hasselfors garden säkerhetsarbete

Struktur

En viktig faktor till att skapa en bra jord är att se till att skapa hållbar struktur, sk. skelett till jorden som skapar och bibehåller jordens porositet. Den kan skapas på många olika sätt, men vilka råvaror man väljer påverkas av användningsområdet och platsen. I staden krävs att strukturen bibehålls trotts att jorden kompakteras på ytan. Då bygger man strukturen ofta med makadam eller grövre sand och sten.

Vid odling i krukor och behållare kan strukturen inte byggas med sten utan då väljer man andra råvaror såsom pimpsten, peatnuggets, bark eller grövre torv.

Vattenhållande förmåga

Strukturen i jorden skapar porositet och porernas storlek påverkar jordens vattenhållande förmåga. I jorden ska det finnas både större porer som dräneras på vatten och fylls med luft ganska fort efter ett regn och det ska finnas mindre porer som vattnet hålls i en längre stund efter nederbörd. Förhållandet mellan dessa porer påverkar vilka växter som trivs på platsen och hur skötseln ska planeras. Material som ökar jordens vattenhållande förmåga är till exempel torv, kompost, lera, biokol. När vattenhållande förmågan ökar, ökar ofta även näringshållande förmågan i jorden.

Näring

Växterna behöver näring och det tillförs ofta i jorden i form av gödsel, antingen snabbverkande mineralgödsel, långtidsverkande mineralgödsel eller organisk naturgödsel. Vid val av gödselmedel och mängd ska man ta hänsyn till årstid, växtval, kommande skötsel samt porositet i jorden.

Dessa är bara en del faktorer att ta hänsyn till vid komponering av eget jordrecept. Fråga oss gärna om hur man optimerar växtjorden till olika ändamål.

Sök