Hoppa över innehåll
Gödsel

Gräsmattegödsel Go!

Vit låda med gödsel i och grönt gräs på

En blandning av natur- och mineralgödsel för att gräset ska bli grönt snabbt men också så att du får en långtidseffekt och inte behöver gödsla så ofta. En välgödslad gräsmatta ser snygg ut genom att gräset blir tätvuxet och får en kraftigt grön färg. Du kan tryggt använda den där barn och husdjur vistas.

Naturbaserad kväverik gödsel

Underhållsgödsla för slitstarkt gräs

Användningstid mars-juli

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

10 l

Räcker till

300 kvm

Naturbaserad gödsel

NPK 12-2-8

Vit låda med gödsel i och grönt gräs på

Gräsmattegödsel Go! är rikt på kväve och är anpassat för gräs. Det är en blandning av naturgödsel och mineralgödsel för att gräset ska bli grönt snabbt men också så att du får en långtidseffekt och inte behöver gödsla så ofta. Gödseln gynnar markens mikroliv och ger en bra jord. Du kan tryggt använda den där barn och husdjur vistas. En välgödslad gräsmatta ser snygg ut genom att gräset blir tätvuxet och får en kraftigt grön färg. Då kan inte mossa och ogräs ta över. Dessutom blir gräset tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

NPK 12-2-8 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som gräset behöver mest av. Siffrorna visar innehållet i procent.

  • Kväve (N) gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare.
  • Fosfor (P) är bra för rötternas tillväxt så att gräset blir slitagetåligt.
  • Kalium (K) gör att gräset klarar torka och kyla bättre.
  • Det här gödselmedlet innehåller dessutom svavel, magnesium, kalcium och järn som ytterligare stärker gräset och gör det grönare.

 

Dosering:

Underhållsgödsling: sprid 2-3 l/100 m2 ett par gånger under växtsäsongen april – augusti. Starta när gräset vuxit ca 5 cm. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

Nyanläggning av gräsmatta: Grundgödsla innan sådd eller utläggning av färdiggräs. Sprid ca 5 l/100 m2 och bruka ner 10-15 cm i jorden. Sådd gräsmatta ges en startgödsling med ca 3 l/100 m2 när gräset kommit upp minst ett par cm. Vid höstsådd vänta med att startgödsla till våren. Färdiggräs gödslas några veckor efter utläggning med 3 l/100 m2.

Organo-mineralisk gödsel  NPK 12-2-8, granulerad 2-5 mm
Sammansättning: hönsgödsel, mineralblandning, köttbenmjöl, vinass, järnsulfat. Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU:s förordning 1069/2009.

Volym: 10 l

Torrsubstans: 90 %

Organiskt innehåll: 25-35% av ts

Näringsvärde total (vikt %):

Kväve, total-N: 12 %
NH4-N: 5,2 %
NO3-N: 4,3 %
-vattenlösligt kväve (N) 9,5 %
Fosfor (P): 1,8 %
-vattenlöslig fosfor (P):  1,3 %
Kalium (K): 8,0 %
Kalcium (Ca): 4,3 %
Magnesium (Mg): 3,0 %
Svavel (S): 3,2 %

Gödsla miljövänligt:

  • Börja med att mäta området som ska gödslas. Mät därefter upp mängden gödsel som ska spridas. Följ doseringsanvisningarna.
  • Sprid hellre flera gånger på säsongen än att ge en stor giva på en gång..
  • Jämn spridning ger snyggast resultat. Använd gärna gödselvagn. Vid manuell spridning, gå över gräsmattan och sprid halva gödselmängden åt ena hållet och den resten åt andra hållet.
  • Vattna efter spridning motsvarande minst 10 mm regn eller sprid före regn då fukten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för gräset.

Förvaring:
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation:
Återanvänd gärna hinken till förvaring. Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

Sök