Hoppa över innehåll
Trädgårdstillbehör

Magnedol Trädgårdskalk

Magnedol trädgårdskalk är en finmald naturlig dolomitkalk och används för att snabbt höja pH-värdet i jorden samt tillföra kalcium och magnesium. Ger bättre struktur på lerjord. Används traditionellt på gräsmattan för att hämma mosstillväxt. Normal dosering 25 kg/100 kvm.

Höjer jordens pH-värde och motverkar försurning

Lätt att strö ut

Används på gräsmattan för att hämma mosstillväxt

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

25 kg

Åtgång

En säck räcker till ca 100 m2

Kalk höjer jordens pH-värde, motverkar försurning och tillför spårämnen. Jordens gödselinnehåll blir mer tillgängligt medan tungmetaller blir svårare för växterna att ta upp. Särskilt lerjordar blir luckrare, lättare att bruka och bättre för rötterna att växa i. Finkornig kalk ger en snabb pH-höjning i jorden.

Trädgårdskalk strös ut för hand. Kalken kan spridas hela året, med fördel kan kalken spridas under vårvintern så att snö och smältvatten för ner kalken i jorden och ingen växtlighet är i vägen. Det bästa är om kalken kan blandas in i jorden, passa på att kalka när du gräver i landet eller anlägger en ny rabatt. Undvik att gödsla samtidigt som kalken sprids. De flesta växter trivs vid ett pH-värde mellan 5,5 och 6,5. Kalk ska inte användas till surjordsväxter som rhododendron, azalea och blåbär.

Kalken kan spridas varje eller vartannat år. För ett exakt kalkbehov behövs en jordanalys. Överdosering ger inga direkta skador men ett för högt pH kan göra att en del växter trivs sämre.

Normal dosering 25 kg/100 kvm. Tunga lerjordar behöver generellt mer kalk än lättare jordar.

Mineral: Dolomit (kalcium-
magnesiumkarbonat)

Form: finmald

Kemisk formel: CaMg(CO₃)₂

Kristallstruktur: Kristallin

Kristallform: Hexagonal

Densitet (ISO787/10): 2,85 g/cm³

Skrymdensitet (ISO78/11): 1,5-1,7 g/cm³

Hårdhet (Mohs skala): 3-4

pH-värde (ISO787/9): 9-10

Fukt (ISO787/2: <1,0%

Vithet: Hög

Samtliga värden är baserade på medelvärden

Sök