Hoppa över innehåll
Gödsel

Växtnäring Långtidsverkande

Ny produkt

Växtnäring Långtidsverkande är ett allsidigt gödselmedel i pärlformat som långsamt ger växterna näring efter behov under 3–4 månader. Används för blommande krukväxter, gröna växter, sommarblommor och ätbar odling. Näringen är inkapslad i sojaolja och vax och innehåller inga mikroplaster.

Lätt att dosera

Blandas ner direkt i jorden

Ger näring till växterna under en längre period

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

300g

Räcker till

100 liter jord

Mineralgödsel

NPK 19-4-8 med Mg samt mikronäring

Ny produkt

En giva Växtnäring Långtidsverkande vid planteringen ger växterna en bekymmersfri näringstillgång under 3-4 månader vid rumstemperatur. Gödselkornen är lätta att dosera och de innehåller ingen mikroplast.

Används till:

  • Krukväxter
  • Sommarblommor
  • Blomsterplantor
  • Grönsaksplantor

Gör så här:

Blanda gödselkornen direkt i jorden vid plantering. Dosera 1 mått per liter jord (3 g/l). Minska mängden om du vet att jorden redan innehåller näring sedan tidigare. Om inte jorden byts ut, gör några fördjupningar i befintlig jord och fyll i med gödselkornen, motsvarande 1 mått per liter jord (3 g/l). Täck över kornen med jord igen.

NPK 19-4-8 med Mg samt mikronäring 3-4 månader
Typ: Granulerad inkapslad NPK-gödsel, 3-4 mån vid 21°C

Kväve (N) 19,0 %
Nitrat-N (NO3-N) 6,3 %
Ammonium-N (NH4-N) 8,2 %
Urea-N 4,5 %
Fosfor (P) 3,9 %
Vattenlöslig (P) 3,0 %
Kalium (K) 8,3 %
Vattenlöslig (K) 8,3 %
Magnesium (Mg) 1,2 %
Bor (B) 0,01 %
Koppar (Cu) 0,037 %
Järn (Fe), EDTA-kelat 0,30 %
Mangan (Mn) 0,04 %
Molybden (Mo) 0,015 %
Zink (Zn), EDTA-kelat 0,011 %
Klorfri, luktfri och fri från bekämpningsmedel

Sök