Hoppa över innehåll

Dagvattenhantering med regnbäddar

Mellan Göteborg och Kungsbacka ligger Särö, en ort som växer. Där skapades nyligen Nya Särö, ett bostadsområde bestående av bostadsrätter fördelade på enplanshus, tvåplanshus och radhus.

Olika typer av regnbäddar

Mellan byggnaderna i Nya Särö finns grönskande gång- och blandtrafikstråk, bland annat i form av ett flertal regnbäddar. I projektet är det företaget Utetjänst i Kungsbacka AB som skött all markanläggning.

– Vi har några olika typer av regnbäddar, dels en stor yta placerad på en innergård, men också några långsmala regnbäddar i rader längs en väg vid några av radhusen, berättar Martina Dahlström, trädgårdsanläggare och grönyteansvarig på Utetjänst, som planerat och anlagt regnbäddarna.

Effektiv och hållbar användning av dagvatten

Den stora regnbädden är över sextio kvadratmeter stor med en lutande form, där regnvattnet leds ner mot ett rörsystem. De två långsmala regnbäddarna är vardera omkring tjugo kvadratmeter stora och ligger belägna längs en väg mellan några av radhusen.

– Det finns en föreställning om att det kan bli mycket stående vatten i regnbäddar. Faktum är att det ryms mycket vatten i dem, men att regnmängderna i våra trakter oftast inte når upp till de nivåer de dimensioneras för. Därför är det snarare risk för torka, och växt- materialet behöver väljas utifrån detta, säger Martina.

I Säröplanteringarnas växtbäddar används regnbäddsjord som innehåller biokol och kompost, vilket gör att vatten och näring binds och kommer till nytta för växterna. Bland växterna i planteringarna syns stenkyndel, iris, solhatt, strandråg och rudbeckia.

– Det är första gången vi gör regnbäddar av den här storleken, därför ville vi ha en jordtyp som är beprövad. Vi har därför valt att använda regnbäddsjorden från Hasselfors, avslutar Martina.

 

Sök