Så ny gräsmatta

Välj gräsfrön efter hur du tänker använda gräsmattan. Välj också efter var gräsmattan ska anläggas, om det är mestadels i skugga, i sol och på torra backar.

När man ska så gräsmatta är det värt att lägga ner lite extra tid och ansträngning. Underarbetet är oerhört viktigt för att nå ett gott resultat, så börja i god tid. Gräset kommer etablera sig bättre och snabbare vilket ger en grön och frodig gräsmatta.

Gör så här:

Träda jorden genom att låta den vara bar och rensa noga bort allt ogräs som kommer upp. Bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs. Fräs ner ett 5 cm tjockt lager med Solmull torv så ökar du jordens mullhalt.

Grundgödsla med hönsgödsel. Gör ytan helt jämn och ta bort sten, grova klumpar och rötter. Vattna så jorden är genomfuktad.

Luckra ytan med en kratta. Så ut fröet en dag när det är vindstilla, använd en såmaskin så får du bäst spridning på gräsfröna. Dela gärna upp ytan som skall sås i mindre delar så blir det lättare att dosera fröet. För att få en jämnare spridning kan du först sprida halva mängden i en riktning, och sedan resten vinkelrätt mot den första sådden. Mylla ner fröet genom att dra en upp-och-nervänd lövräfsa över sådden. Platta till ytan med en gallervält så att fröet får kontakt med jorden. (På en liten yta räcker det att trampa jämnt över ytan.)

Vattna. Nu måste frön och jord måste hållas fuktiga i 3-4 veckor för att fröna skall gro och få rötter.

Gödsla med Gräsmattegödsel när gräset blivit ett par centimeter högt.

Klipp första gången när gräset är 6-8 cm långt. Klipp inte kortare än 4 cm den första tiden.

Tips!
Om gräsmattan har en lätt lutning undviker man risken för att större vattensamlingar blir stående

Laga gräsmatta

Om gräsmattan är sliten eller hålig kan du laga den punktvis. Blanda Dressjord och Stenmjöl  ca 50/50 och blanda in ca 30 – 60 gr gräsfrö per säck. Lägg ut jorden och kratta till. Vattna. Håll jorden fuktig i ca 2 veckor tills gräsfröet börjat gro och komma upp ordentligt. Klipp först när gräset är 6-8 cm långt. Klipp inte kortare än 4 cm.

Which country site would you like to visit?