Hoppa över innehåll

Kläng- och klätterväxter

Plantering

Krukodlade växter kan planteras under hela växtperioden. Känsliga arter planteras helst på våren eftersom de då hinner etablera sig på växtplatsen innan vintern. Exempel på känsliga klängväxter är bl.a. klängrosor, storblommig klematis och vinrankor.

Jord

De flesta klätterväxterna trivs bäst i väldränerad jord vilket innebär att jorden lätt släpper igenom vattnet så att det inte blir stående. Gräv en stor och djup grop (60×60 cm) och förbättra den uppgrävda jorden med tex Ros & perennjord som är ett utmärkt alternativ även till klematis och andra klätterväxter.

Ska du odla i kruka använd gärna Ros & perennjord eller U-jord

Planteringsdjup

De flesta klängväxter planteras på samma djup som de växt tidigare (rotklumpens övre yta i samma höjd som markytan) eller något djupare. Storblommig klematis och klängrosor övervintrar bättre om de planteras 10 – 20 cm djupare än de tidigare varit planterade.

Planteringsavstånd

För de flesta klängväxter är 1 m lagom planteringsavstånd. Vildvin och pipranka kan planteras med större avstånd.

Vid väggen

Markytan formas så att den lutar ut från husgrunden. Klätterväxter planteras minst 50 cm ut från husets grund.

Vid stenar, buskar och träd

Klematis och andra klätterväxter kan med fördel sättas ihop med andra växter, stenar eller torra trädstammar för att täcka över och dölja eller för att förlänga och komplettera blomningen hos andra växter.

Bevattning

Vattna rikligt vid planteringen. Efter detta vattnas planteringen ungefär en gång i veckan tills växten har etablerat sig (=rotat sig). Plantan etablerar sig snabbare om den duschas.

Beskärning

Plantor som är dåligt förgrenade klipps av vid ca 25 cm höjd i samband med planteringen.

Vinrankor beskärs rejält på hösten, de kraftigaste rankorna sparas och klipps av över 3-4 knoppar. Resten klipps ner till stammen.

Vår- och försommarblommande klematis blommar på fjolårsved och beskärs normalt inte. Om de blir stora och för kraftiga kan de bara putsas efter blomning.

Klematishybrider som blommar två gånger per säsong, fyllda klematis samt hybrider som blommar på fjolårsveden klipps tillbaka på våren. Ta bort döda partier och veka rankor, spar kraftiga rankor men beskär dem över livaktiga knoppar en bit upp.

Senblommande Klematis som blommar på sina årsskott beskärs ner till 20–50 cm från marken på våren i mars–april.

Sök