Hoppa över innehåll

Odla grönsaker med den ”grävfria” metoden

Text: Adrian Evans, trädgårdsmästare

Plantera grönsaker med ”no-dig”-metoden

Det här är en mycket enkel metod som går ut på att man inte gräver i jorden eller bearbetar den, i stället lägger man bara på ett tjockt lager organisk mulch ovanpå jorden varje höst eller vår. Sedan sår man eller planterar grönsakerna direkt i den här rika mullen. Bäddarna där grönsaker ska växa anläggs så att man aldrig trampar i dem, trädgårdslandet delas in i ett rutnät som genomkorsas av gångar så att man utan problem kommer åt för sådd och skötsel av de växande grödorna.

När jag arbetade tillsammans med BBC:s produktionsteam för trädgårdsprogrammet Gardener’s World i London för några månader sedan hade jag turen att få närvara när Charles Dowding lanserade sin bok. Dowding är en mycket skicklig trädgårdsodlare och författare samt en varm anhängare av den grävfria metoden för grönsaksodling. Under åren har han experimenterat och bevisat att högavkastande grönsaker kan odlas på alla typer av matjord, från den hårdaste lerjord till den lättaste sandjord, med hjälp av den här metoden. Hans argumentation är mycket övertygande och förtjänar verkligen att undersökas närmare.

Villkoren för trädgårdsodling förändras på grund av klimatförändringarna och en ökad miljömedvetenhet och vi som trädgårdsodlare måste anpassa våra odlingsmetoder för att ge utrymme åt de här förändringarna. Vår livsstil, våra pressade scheman och de platser där vi väljer att bo har en påverkan på den typ av trädgårdsodling som vi bedriver i dag. Bilden av en äldre herre med pipan i mungipan som står böjd över sin spade har inte så värst mycket att göra med hur den yngre generationen odlar sin trädgård idag. Vi skulle nog alla vilja äta våra hemodlade trädgårdsprodukter, men eftersom vi har begränsat med tid måste vi se till att odla så enkelt och effektivt som möjligt.

Självförsörjande natursystem

“För att gå framåt måste vi ofta se tillbaka.” “Varför laga det som inte är trasigt?” Det här är två citat som jag tror fullt och fast på och som jag för in i mina egna odlingsmetoder, förutom att vi bör försöka anpassa de gamla metoderna så att de passar vår moderna livsstil. Den grävfria metoden bygger på en central princip, nämligen att arbeta på samma sätt som naturen gör och alltid har gjort. Jag har fortfarande inte stött på en skog som inte varit fulländad, en vild blomsteräng där något har saknats eller en vildvuxen vägren som sett malplacerad ut. Den grävfria metoden är helt enkelt en kopia av hur naturen arbetar – varje höst faller löven från träden, vilda blommor och växter vissnar ned och återför organiskt material och näring till jorden. Det är ett självunderhållande system. Jorden i en obrukad skog eller en äng med vilda blommor odlas aldrig upp, de naturliga processerna i jorden störs aldrig, utan tillförs i stället nedfallna löv och multnande växter år efter år.

Mikroorganismer formar jorden

Jordfaunan, exempelvis maskar, luftar jorden och därigenom blir fuktförlusten mindre och nyttiga svampar, mykorrhiza och bakterier får möjlighet att fortsätta med sina komplicerade processer, som annars störs av den årliga jordbearbetningen. Genom att lägga på ett lager mulch varje år växer det mindre ogräs än vad det gör i uppodlad trädgårdsjord. Här måste jag dock understryka att alla perenna ogräs måste grävas upp så långt som möjligt och avlägsnas under det första året när man börjar använda den grävfria metoden. Under efterföljande år rensar man bara bort det ogräs som flyger in varje år som frön och som börjar växa i odlingsbäddarna.

Jag skulle rekommendera den här metoden till alla – oavsett om din köksträdgård är liten eller stor, om du odlar grönsaker i odlingslådor eller på friland. Den sparar mycket arbete med spaden som frestar på ryggen, och uppmuntrar dessutom till rutiner för trädgårdsodling som är mer hållbara och som passar både jorden och den egna livsstilen.

Sök