Hoppa över innehåll

Underhåll av trädgårdsdammen

Trädgårdsdammen är en dröm som känns lite lyxig då den blir sann. Men drömmen blir inte lika lyxig om vattnet mår dåligt.

Vattnet hålls klart och ”friskt” genom att låta det cirkulera och hindra näringsämnen från att hamna i vattnet. Näringsämnena hamnar i vattnet främst genom att döda växtdelar t.ex löv faller i vattnet. Löv och annat skräp kan avlägsnas med t.ex en håv. Då vattnet blivit grumligt måste dammen tömmas och tvättas. Hela dammen tvättas innan nytt vatten fylls på.

På våren görs en storstädning, då byts vattnet ut och dammens kondition kontrolleras. I samband med tömningen kan man lägga ut torvblock på bottnen som bidrar till att vattnet hålls rent. Torven sänker dammens pH värde så att algerna inte trivs och vattnet hålls klart. Lägg torvblocket i en damstrumpa så slipper du lösa torvpartiklar som flyter runt i dammen. Förutom att algtillväxt i vattnet ser fult ut så visar den också att vattnet är i dålig kondition. Problemet är ofta syrefattigt vatten. Då vattnet har tillräckligt syreinnehåll förhindras algtillväxt. Dammväxter producerar syre liksom cirkulationen i fontänen. Om vattnet är surt trivs inte fiskar eller växter men algerna breder bara ut sig. Vattnet i dammen bör ha pH värde 6,5–7,5. pH-värdet kan mätas med olika mätningsinstrument eller teststickor. Det finns olika produkter för att balansera pH-värdet. Då man höjt pH-värdet till rätt nivå dör algerna. De döda algerna kan avlägsnas med håv. Algtillväxt kan också förebyggas genom att dammen placeras på en tillräckligt skuggig plats.

Rent filter

Filtrets uppgift är att filtrera bort smuts samtidigt som det förbättrar mikro-organismernas aktivitet. Mikro-organismerna upprätthåller vattnets biologiska jämvikt. Filtret hindrar också att skräp fastnar i pumpen. Om filtret blir fullt minskar vattencirkulationen, då belastas pumpen och kan gå sönder. En välfungerande och tillräckligt stor pump filtrerar hela vattenmängden på fyra timmar. Rengör filtret regelbundet under sommaren. Hur ofta det behöver rengöras lär du dig genom att pröva dig fram och följa upp vattnets kvalitet. Speciellt pollen på våren, alger på sensommaren och löv på hösten fastnar i filtret. På hösten tas pumpen upp ur dammen. Den placeras på en varm plats nedsänkt i vatten. Dammen töms inte på senhösten men den kan täckas med plast eller nät så att det inte kommer löv i dammen.

Passar pumpen och munstycket för dammen?

Även om du vill ha en fin fontän så skaffa inte en alltför effektiv pump eller munstycke till en liten damm. Om fontänen är för hög flyger vattnet utanför och dammen blir snabbt tom. Växterna på dammkanten tycker inte heller om ihållande regn. Då fontänens höjd inte överstiger dammens radie hålls vattnet i dammen. Du kan även skaffa ett munstycke som kan ställas in på rätt höjd.

Sök