Hoppa över innehåll
Torv

Torvblock

Torvblock är ett trevligt byggmaterial för att skapa nivåer och kanter i trädgården. Blocken är lätta att bära och lätta att forma. Torvblock är ett naturmaterial som passar fint i trädgården.

Byggmaterial till torvpartier, rabattkanter, terrasser och trädgårdsdammar

Lego för trädgårdsentusiasten

Ren naturtorv i block, lätt att forma med såg och kniv

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

4 block per påse

Mått

ca 38 x 20 x 18 cm per block

Torvblock är lätta att bära och enkla att forma. Det är bekvämt att bygga med dem ovanpå marken. Torv är ett naturligt material som passar bra in i trädgården, gärna tillsammans med sten och trä. Torvblocken håller mycket fukt och ger ett bra mikroklimat till växterna. De åldras med naturlig skönhet när de täcks av mossor och annan växtlighet. Blocken håller i minst 10 år men förmultnar med tiden. Surjordsväxter kan planteras direkt i torvblocken, men blocken kan användas som kant runt alla vanliga trädgårdsväxter.

När blocken är fuktiga är de känsliga för slitage. Gå inte på dem och var försiktig med grästrimmern. Lägg gärna ut trampstenar att gå på. Björkfrön gror gärna i obevuxna torvblock, rensa så fort de dyker upp. Ljung och mossa trivs i blocken, särskilt i lite skuggiga lägen. Mossan kommer fortare om bocken penslas med filmjölk. Det går även att riva vacker mossa och plantera på de fuktiga blocken. Blocken bör inte placeras i skarp sol om de ska bli mossbeklädda. Blocken är skurna på två sidor.

Används till:
* Upphöjda rabatter
* Surjordpartier
* Låga murar
* Terrasskant i slänter
* Rabattkanter
* Dammkanter som döljer dammduken och där kantväxter kan planteras.
* I dammen. Torven sänker dammens pH så att algerna inte trivs och vattnet hålls klart.
* Torvkrukor och andra fria skapelser
* Isolerande vinterskydd runt känsliga växter.
* I mindre bitar till surjordsväxter.

Torv är ett unikt naturligt material som bildas av delvis nedbruten växtlighet på torvmarker. Den klassificeras av IPCC[1] som torv, långsamt förnybar biomassa. Sverige har bra förutsättningar för torvbildning och det har skapats torvmarker sedan inlandsisen drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En torvmosse är speciella torvmark där torven främst bildas av vitmossor och mäktiga lager på flera meter torv byggs upp.

Här kan du läsa mer om torv och miljö: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök